(093) 1000 176
(093) 1000 176
(098) 1000 176
RU r r
»
»
»
»
»
Дозвіл на спеціальне користування надрами
Усі практики
Корпоративні правовідносини
Наші клієнти

Дозвіл на спеціальне користування надрами

? ЗАВДАННЯ

Вас цікавить діяльність, пов'язана з використанням надр?!

Діяльність Вашої компанії пов'язана з використанням і видобутком ресурсів корисних копалини?!

Вам не знайома процедура оформлення спеціального дозволу і які документи для цього потрібні?!


! ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ


Кодекс України про надра передбачає необхідність отримання спеціального дозволу на користування надрами!

Дозволи надаються на наступні види користування надрами:

 • геологічне вивчення родовищ корисних копалини
 • геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалини загальнодержавного значення
 • видобуток корисних копалин
 • геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобутком нафти, газу (промислова розробка родовищ)
 • будівництво і експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу і інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод
 • створення геологічних територій і об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заповідники, пам'ятники природи, лікувальні, оздоровчі установи і так далі)
 • виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції

Отримання спеціального дозволу є трудомістким і тривалим процесом, який вимагає від заявника певних навичок і умінь при підготовці документів належним чином.

Ви можете оформити дозвіл самостійно, але тоді:

 • Ви витратите багато часу, займаючись підготовкою необхідного пакета документів
 • Вам не уникнути повернення поданих документів на «доопрацювання»
 • Вам доведеться довго стояти в чергах

+
РОБОТИ З НАМИ

Замовте у нас, тому що ми гарантуємо:

 • Безкоштовну консультацію з питання оформлення дозволу
 • Максимально короткий термін оформлення дозволу
 • Без особистої присутності і потреби в спілкуванні з державними службовцями
 • Ми гарантуємо результат, а якщо він не досягнутий - не вимагаємо оплати наших послуг, про що прямо вказуємо в договорі
 • Ми проконсультуємо Вас безкоштовно
 • І, нарешті, найкраща характеристика нашої роботи - це наші клієнти
Ми обов'язково досягнемо бажаного вами результату!

Докладно
Згідно ст.13 Кодексу про надра користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615 затверджений Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами.

Дозволи надаються на наступні види користування надрами:

 • геологічне вивчення родовищ корисних копалини
 • геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалини загальнодержавного значення
 • видобутку корисних копалин
 • геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобутком нафти, газу (промислова розробка родовищ)
 • будівництво і експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу і інших речовин і матеріалів, поховання шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод
 • створення геологічних територій і об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заповідники, пам'ятники природи, лікувальні, оздоровчі установи і так далі)
 • виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції
На кожен вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.

Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більше ніж на:

 • п'ять років - на геологічне вивчення родовищ корисних копалини і геологічне вивчення, у тому числі дослідно - промислову розробку родовищ корисних копалини загальнодержавного значення
 • 10 років - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно - промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу і виняткової (морської) економічної зони України
 • 20 років - на видобуток корисних копалин
 • 30 років - на видобуток нафти і газу в межах континентального шельфу і виняткової (морської) економічної зони України
 • строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр і видобутку нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більше ніж на 20 років на суші і не більше ніж на 30 років на континентальному шельфі і в межах виняткової (морської ) економічної зони України - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно - промислову розробку родовищ з подальшим видобутком нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років
 • 20 років - на будівництво і експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин
 • 50 років - на будівництво і експлуатацію підземних сховищ нафти або газу
 • строк дії відповідної угоди про розділ продукції - на виконання угод про розділ продукції
Дозвіл на створення геологічних територій і об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заповідники, пам'ятники природи, лікувальні і оздоровчі установи і так далі), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку дії.


!!! ВАЖЛИВО


 • Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів і гірського відведення добувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, підземні води для власних господарчо-побутових потреб, нецентралізованого і централізованого (окрім виробництва фасованої питної води) господарський - питного водопостачання, за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів в добу і використовувати надра для господарських і побутових потреб.


і ПРИМІТКА


 • Дозвіл на видобуток корисних копалин (промислову розробку їх родовищ) надається після проведення експертизи і оцінки розвіданих запасів корисних копалини в установленому порядку або апробації прогнозних (перспективних) ресурсів корисних копалини місцевого значення ГКС за умови подальшого затвердження нею таких запасів.


§ ЗАКОНОДАВСТВО


 • Кодекс України про надра від 27.07.1994
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»
Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи практичний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з оформлення спеціального дозволу на користування надрами


Ξ ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ ПОСЛУГ


консультації з питань оформлення спеціального дозволу на користування надрами

підготовка, аналіз документів

оплата державних мит і інших офіційних платежів

представництво інтересів клієнта при поданні необхідного пакета документів в дозвільний орган

отримання дозволу

Документи

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява на видачу дозволу
2 Копія паспорта і реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця Копія
3 Оригінали або завірені копії узгоджень
4 Пояснювальна записка з характеристикою об'єкту, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обгрунтуванням необхідності використання надр, з вказівкою потужності підприємства
5 Результати хімічного і бактеріологічного аналізу води терміном давності не більше шести місяців (для родовищ підземних вод)
6 Копії протоколів, завірені заявником, Державною комісією із запасів (Українською територіальною комісією із запасів корисних копалини, центральної комісії із запасів корисних копалини, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробації) запасів в повному об'ємі
7 Завірена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод)
8 Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (погрішність - менше 1 секунди) з вказівкою її площі, а для видобутку підземних вод - каталог географічних координат водозабірних споруд
9 Оглядова карта (масштаб не менше 1:200000)
10 Ситуаційний план з нанесеними межами площі видобутку і географічними координатами її кутових точок (погрішність - менше 1 секунди) в масштабі, який дозволяє перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами і їх географічними координатами
11 План підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного і гірського відведення (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (погрішність - менше 1 секунди), а також з лініями геологічних розрізів
12 Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)
13 Структурна карта (для родовищ нафти і газу)
14 Характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів і умовними позначеннями

* Ю - документи готують юристи компанії ЮСТІКОН
* К - документи надає клієнт
Ціни
Дозвіл на спеціальне користування надрами
від 45 роб. днів
обговорюється індивідуально
Замовити послугу Переглянути весь прайс-лист
comments powered by Disqus

	

 
Вгору