(093) 1000 176
(093) 1000 176
(098) 1000 176
RU r r
Усі практики
Корпоративні правовідносини
Наші клієнти

Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном

? ЗАВДАННЯ

Вашою метою є допомога особам в працевлаштуванні за кордоном?!

Ви не знаєте з чого почати?!

У Вас виникли проблеми з підготовкою пакета документів?!

Ви отримали відмову від органу ліцензування в оформленні Вам ліцензії?!


! ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ


В першу чергу Вам необхідно отримати ліцензію Міністерства соціальної політики України на посередницьку діяльність із працевлаштування за кордоном.

Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном - послуга, яка надається суб’єктами господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом/іноземними суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору (контракту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг щодо можливостей працевлаштування, найменування та місцезнаходження роботодавця, умов і розмірів оплати праці тощо.

Що Ви отримаєте, оформивши ліцензію на здійснення господарської діяльності із посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордон?

 • Можливість надавати послуги з пошуку роботи, робочих місць і посад в країні контрагента
 • Бути конкурентоздатними на ринку подібних послуг
 • Ліцензія на здійснення господарської діяльності із посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордон є безстроковою
 • Дія ліцензії поширюється на усю територію України


+ РОБОТИ З НАМИ


Зверніться до нас, тому що:

 • Наші юристи вивчили не лише теоретичну, але і практичну сторону питання
 • Увесь об'єм роботи з підготовки необхідного пакета документів ми беремо на себе
 • Ми гарантуємо результат, а якщо він не досягнутий - не вимагаємо оплати наших послуг, про що прямо вказуємо в договорі
 • Ми проконсультуємо Вас безкоштовно
 • Максимально стислий термін підготовки документів і оформлення ліцензії
 • Без особистої присутності і потреби в спілкуванні з державними службовцями
 • І, нарешті, найкраща характеристика нашої роботи - це наші клієнти
Звертайтеся, і ми допоможемо досягти бажаного вами результату!

Докладно
Посередницька діяльність в працевлаштуванні за кордоном, здійснюється виключно на підставі ліцензії, яка є єдиним документом дозвільного характеру і надає право суб'єктові господарювання здійснювати посередництво в працевлаштуванні громадян за кордоном.

Ліцензіатам треба врахувати, що вид господарської діяльності - посередництво в працевлаштуванні на роботу за кордоном - має бути вказаний в засновницьких документах (для юридичної особи).

Постановою Кабінету міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 затверджені Ліцензійні умови здійснення господарської діяльності із посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном. Ліцензійні умови містять ряд вимог, яких обов'язково повинні дотримуватися ліцензіати.

Організаційні вимоги здійснення посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном:

 1. Посередник зобов'язаний здійснювати посередницьку діяльність за наявності у нього вищезгаданої ліцензії, укладеного зовнішньоекономічного договору з контрагентом і дотриманні Ліцензійних умов, законодавства і міжнародних договорів України.
 2. Вимоги до службового приміщення: Для здійснення посередницької діяльності в працевлаштуванні на роботу за кордоном, посередник повинен мати офіс (службове приміщення) і документ, який підтверджує право користування або права власності на це приміщення.

Отримання ліцензії на посередницьку діяльність із працевлаштування за кордоном є трудомістким процесом, який супроводжується необхідністю збору великого пакета документів, неодноразового відвідування органу ліцензування і спілкування з державними чиновниками.


!!! ВАЖЛИВО


 • Копії (фотокопії) документів, складених на іноземній мові, і достовірність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою мають бути нотаріально засвідчені згідно Наказу Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України».


і ПРИМІТКА


 • Зовнішньоекономічний договір (контракт) між ліцензіатом і іноземним суб'єктом (працедавцем або посередником) господарювання повинен відповідати вимогам законодавства України, зокрема вимогам Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» Закону України «Про зайнятість населення», Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» і наказу Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 N 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів».

§
ЗАКОНОДАВСТВО

 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
 • Постанова Кабінету міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи багаторічний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з оформлення ліцензії на здійснення господарської діяльності з посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном.


Ξ ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ ПОСЛУГ


 • консультації з питань оформлення ліцензії на здійснення господарської діяльності з посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном
 • підготовка, аналіз документів
 • оплата державних мит і інших офіційних платежів
 • представництво інтересів клієнта при поданні необхідного пакета документів в орган ліцензування
 • отримання ліцензії

Документи

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ПОСЕРЕДНИЦТВА В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява на видачу ліцензії Оригінал, підписаний керівником підприємства
2 Відомості про місце провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Оригінал, підписаний керівником підприємства
3 Опис Оригінал, підписаний керівником підприємства 2 екз.
4 Довіреність на представника Оригінал Для ФОП – нотаріальна
5 Договір оренди офісу, де провадиться діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Копія
6 Витяг з ЄДРПОУ на здобувача ліцензії Оригінал або копія
7 Банківські реквізити здобувача ліцензії В довільній формі
8 Копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання (роботодавця або посередника) в країні місцезнаходження Апостиль/нотаріальне завірення/легалізація + нотаріально завірений переклад на українську мову
9 Копія дозвільного документу кінцевого роботодавця на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування Апостиль/нотаріальне завірення/легалізація + нотаріально завірений переклад на українську мову Якщо такий документ передбачений законодавством країни працевлаштування
10 Копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання (кінцевого роботодавця), що визначає вид його господарської діяльності Апостиль/нотаріальне завірення/легалізація + нотаріально завірений переклад на українську мову Якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозвільного документу на працевлаштування іноземних громадян
11 Копія дозвільного документу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування іноземному посередникові Апостиль/нотаріальне завірення/легалізація + нотаріально завірений переклад на українську мову Якщо такий документ передбачено законодавством такої держави
12 Інформація (довідка), засвідчена іноземним суб’єктом господарювання, про перелік суден, яким він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами їх керує (екіпажі, для яких постачає) Нотаріально завірений переклад на українську мову За наявності таких суден
13 Копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним роботодавцем чи об'єднанням роботодавців та профспілковою організацією чи їх профоб'єднанням, якщо такий колективний договір (угода) є, або копія довідки, засвідчена іноземним роботодавцем про те, що такий договір (угода) не укладався Нотаріально завірений переклад на українську мову
14 Копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб'єктом господарювання Підписаний двома сторонами + нотаріально завірений переклад на українську мову
15 Проект трудового договору погоджений іноземним роботодавцем - додаток до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Засвідчений іноземним роботодавцем + нотаріально завірений переклад на українську мову
16 Завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або витяг з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання – посередником, у разі укладення з останнім зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Нотаріально завірений переклад на українську мову
17 Паспортні дані керівника здобувача ліцензїї Копія Для ФОП
18 Інформація про відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України „Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, яка подається в довільній формі за підписом керівника здобувача ліцензії Оригінал

* Ю - документи готують юристи компанії ЮСТІКОН
* К - документи надає клієнт
Ціни
Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном
від 22 робочих днів 
4000 грн.
Замовити послугу Переглянути весь прайс-лист
Алгоритм
ЕТАП ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ СТРОКИ

1. Підготовка

 • консультації
 • формування пакета документів 

11 р.д.

2. Подання документів в Державну службу зайнятості України

 • подання документів в Державну службу зайнятості України
 • моніторинг процесу з питання оформлення ліцензії

від 10 р.д.

3. Отримання ліцензії

 • отримання ліцензії 

1 р.д.

comments powered by Disqus

	

 
Вгору