(093) 1000 176
(093) 1000 176
(098) 1000 176
RU r r
Усі практики
Корпоративні правовідносини
Наші клієнти

Політична партія

Політична партія

          Політична партія

                 Весь спектр послуг по реєстрації Політичної партії
? ЗАВДАННЯ

Ви хочете брати активну участь в політичному житті країни і знаєте напевно, що багато людей розділяють Ваші політичні погляди і цілі?


! ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ


Взяти активну участь в управлінні державою можна за допомогою створення політичної партії в Україні!

Зареєструвавши політичну партію, Ви зможете:

 • Брати участь в політичній діяльності, проводити масові громадські заходи (збори, мітинги і тому подібне)
 • Отримувати інформацію від державних органів влади, для здійснення своїх завдань і цілей
 • Засновувати засоби масової інформації
 • Вільно брати участь у формуванні органів влади, мати представництво в їх складі
 • Мати доступ до державних засобів масової інформації під час виборчої кампанії
 • і так далі
Процес реєстрації політичної партії пройде швидше і з більшою часткою ймовірності закінчиться успіхом, якщо супроводжувати його будуть досвідчені юристи!


+ РОБОТИ З НАМИ


Замовте у нас, тому що:

 • Наша компанія надає послуги в цій сфері вже більше 7-ми років
 • Ми проконсультуємо Вас безкоштовно
 • Наші юристи на додаток до вищої юридичної освіти вивчили "від і до" практичну сторону питання
 • Нам потрібний мінімальний перелік документів, усе інше готують наші юристи
 • Ми гарантуємо результат, а якщо він не досягнутий - не вимагаємо оплати наших послуг, про що прямо вказуємо в договорі
 • І, нарешті, найкраща характеристика нашої роботи - це наші клієнти
Звертайтеся, і ми гарантовано досягнемо бажаного вами результату!

Докладно
Згідно ст. 2 Закону України «Про політичні партії в Україні» ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ - це зареєстроване відповідно до закону добровільне об'єднання громадян - прибічників певної загальнонаціональної програми громадського розвитку, метою якого є сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, участь у виборах і інших політичних заходах.

Право громадянам на свободу об'єднання в політичні партії і громадські організації для здійснення і захисту прав і свобод і задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних і інших інтересів гарантовано Конституцією України. Своїм громадянам вона гарантує рівність в правах незалежно від приналежності або неприналежності їх до певної політичної партії або громадської організації, як і рівність усіх об'єднань громадян перед законом.

Реєстрацію політичної партії здійснює центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян і інших громадських формувань, - Державна реєстраційна служба України.

Рішення про створення партії має бути підтримане підписами не менше 10 (десяти) тисяч громадян України, які мають право голосу на виборах, зібраними не менше ніж в двох третинах районів не менше ніж в двох третинах областей України, міст Києва і Севастополя і не менше ніж в двох третинах районів Автономної Республіки Крим.

Партія набуває статус юридичної особи тільки після реєстрації партії в Державній реєстраційній службі.

Членом політичної партії може бути тільки громадянин України, який згідно Конституції України має право голосу на виборах.

Громадянин України може знаходитися одночасно тільки в одній політичній партії.

Членами політичних партій не можуть бути:

 • судді
 • працівники прокуратури
 • працівники органів внутрішніх справ
 • співробітники Служби безпеки України
 • військовослужбовці
 • працівники органів державної податкової служби
 • персонал Державної кримінально-виконавчої служби України


§ ЗАКОНОДАВСТВО


 • Конституція України
 • Закон України «Про політичні партії в Україні»
 • Постанова КМУ №840 «Про реалізацію статей 9, 11 Закону України «Про політичні партії в Україні»
 • Наказ Мінюсту №556/7 «Про затвердження форм реєстрів політичних партій, обласних, місцевих і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії»
 • Наказ Мінюсту № 119/5 «Про затвердження форми Списку підписів громадян України, зібрані на підтримку рішення про утворення політичної партії»
 • Наказ Мінюсту № 26/5 «Про затвердження форм заяв на реєстрацію політичної партії і її структурної освіти, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії»
 • Наказ Мінюсту № 82/5 «Про затвердження форм книги обліку первинних осередків політичних партій, легалізованих шляхом письмового повідомлення про освіту, і заяви про легалізацію первинного осередку політичної партії шляхом письмового повідомлення про освіту»

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи багаторічний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з питань реєстрації політичної партії


Ξ ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ ПОСЛУГ


 • консультації з питань реєстрації політичної партії
 • підготовка і подання пакета документів в Державну реєстраційну службу
 • отримання свідоцтва про реєстрацію в Державній реєстраційній службі
 • отримання виписки з Єдиного державного реєстру (ЄДР)
 • отримання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ)
 • постановка на облік в Податковій інспекції
 • постановка на облік в Пенсійному фонді
 • виготовлення печатки


Ξ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ


 • купівля юридичної адреси
 • отримання рішення про внесення організації в реєстр неприбуткових організацій

Документи

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява від засновника на реєстрацію політичної партії Оригінал
2 Документ, що засвідчує особу Заявника Копія 1,2 сторінка
3 Інформація про назву партії Назв краще надати декілька
4 Інформація про склад керівних органів політичної партії Оригінал
5 Підписи громадян України на підтримку рішення про створення політичної партії Оригінал
6 Статут і програма політичної партії Оригінал
7 Протокол засновницьких зборів (з'їзду, конференції, зібрання) політичної партії Оригінал
8 Назва і адреса банківської установи, де політична партія відкриє рахунки
9 Платіжний документ про внесення реєстраційного збору Копія
10 Довіреність на співробітників нашої компанії Оригінал, нотаріально завірений

* Ю - документи готують юристи компанії ЮСТІКОН
* К - документи надає клієнт
Ціни
Політична партія
30-45 робочих днів 
22 робочих дні 
30 000 грн.
за домовл.
Замовити послугу Переглянути весь прайс-лист
Алгоритм
ЕТАП ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ СТРОКИ

1. Підготовка пакета документів і подання в державну реєстраційну службу


2 р.д.

2. Реєстрація політичної партії

 • отримання рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації політичної партії

30-45 р.д.

3. Отримання документів

 • отримання свідоцтва про реєстрацію політичної партії
 • отримання завіреного Статуту
 • отримання програми політичної партії
 • отримання виписки з ЄДР
 • отримання відомостей з ЄДРПОУ
 • виготовлення печатки

від 3 р.д.

comments powered by Disqus

	

 
Вгору