(093) 1000 176
(093) 1000 176
(098) 1000 176
RU r r
»
»
»
»
»
Національна реєстрація торгової марки в Україні
Усі практики
Корпоративні правовідносини
Наші клієнти

Національна реєстрація торгової марки в Україні

? ЗАВДАННЯ

Ви власник діючого бізнесу або тільки плануєте відкрити свою справу?! Ваші товари або послуги впізнають на ринку й питання захисту свого бренда стало актуальним?! Конкуренти використовують ваш бренд і вводять в оману ваших клієнтів?!


! ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ


Надійним захистом вашої репутації є реєстрація торгової марки!

Свідоцтво на знак товарів і послуг – це максимально можливий захист від неправомірного використання Вашої ТМ!

Зареєструвавши торгову марку, Ви отримуєте наступні переваги:

 • У Вас з'являється право на виняткове використання ТМ
 • У Вас з'явиться можливість зареєструвати назву ТМ, як доменне ім'я в доменній зоні UA
 • ТМ – це нематеріальний актив, відомі випадки, коли вартість ТМ перевищує вартість усіх матеріальних активів компанії
 • У Вас з'явитися право укладати ліцензійні договори на використання ТМ
 • Реклама ТМ завжди дешевша реклами продукції
 • Зареєстровану ТМ можна використовувати як внесок у статутний капітал компанії

Якщо у Вас виникла необхідність у реєстрації ТМ, наша компанія може надати Вам повний спектр послуг у даній сфері.


+ РОБОТИ З НАМИ


Замовляйте у нас, тому що:

 • Наша компанія надає послуги в даній сфері вже більше 7-ми років
 • Наші юристи на додаток до вищої юридичної освіти вивчили "від і до" практичну сторону питання
 • Ми гарантуємо результат, а якщо він не досягнутий - не вимагаємо оплати наших послуг, про що прямо вказуємо в договорі
 • Ви одержите безкоштовну консультацію з будь-яких питань, які стосуються реєстрації Вашої ТМ
 • Знижки для постійних клієнтів
 • І, нарешті, найкраща характеристика нашої роботи – це наші клієнти
Звертайтеся, й ми гарантовано досягнемо бажаного результату!

Докладно
Згідно із Цивільним кодексом України, ТОРГОВА МАРКА – це будь-яке позначення або комбінація якихось позначень, які здатні відрізняти товари й послуги одних виробників від таких же самих або однорідних товарів і послуг інших виробників.


!!! ВАЖЛИВО


Право власності на знак засвідчується свідоцтвом на знак товарів і послуг – офіційний охоронний документ, який видається від імені держави строком на 10 років від дати подачі заяви в Департамент інтелектуальної власності України (Укрпатент). Цей строк можна продовжити за клопотанням, поданим його власником протягом останнього року дії свідоцтва, раз на 10 років.

Об'єктом знака може бути:

 • будь-яке позначення (слова, літери, цифри, їх комбінації, образотворчі елементи, комбінація кольорів)
 • будь-яка комбінація позначень

Відповідно до вимог пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності и моралі і на який не поширюються підстави для відмови в правовій охороні, встановлені даним Законом.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

 • промислові зразки, права на які надані іншим особам
 • назви відомих в Україні творів науки, літератури й мистецтва або цитати й персонажі з них, твори мистецтва і їх фрагменти без згоди власника авторського права або їх правонаступників
 • прізвища, імена, псевдоніми й похідні від них, портрети й факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди

Також, не можуть бути торговельною маркою:

1. Знаки, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори й інші державні символи (емблеми)
 • офіційні назви держав
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій
 • офіційні контрольні, гарантійні й пробірні клейма, печатки, нагороди й інші знаки відмінності
2. Знаки, які:

 • зазвичай не мають розпізнавальної здатності й не набули такої внаслідок їхнього використання
 • складаються лише з позначень, які є загальновживані як позначення товарів і послуг певного виду
 • складаються лише з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце й час виготовлення або збуту товарів або надання послуг
 • є оманливими, тобто такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу
 • складаються лише з позначень, які є загальновживаними символами й термінами
 • відображають лише форму, обумовлену природнім станом товару або необхідністю одержання технічного результату, або який надає товару істотну цінність
3. Знаки, які є тотожними чи схожими настільки, що їх можна переплутати:

 • із знаками, раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких же або споріднених з ними товарів і послуг
 • із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими у відповідності зі статтею 6 Паризької конвенції з охорони промислової власності
 • з фірмовими найменуваннями, відомими в Україні, які належать іншим особам, що одержали право на них до дати подачі заявки, щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг
 • кваліфікованими вказівками походження товарів (у тому числі спиртних і алкогольних напоїв), які охороняються згідно Закону України "Про охорону прав на вказівку походження товарів"
 • знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в Україні у встановленому порядку

Заявка на реєстрацію торговельної марки подається особисто або через уповноважену особу (нерезиденти України подають заявку через патентного повіреного) в Український інститут промислової власності (структурний підрозділ Державного департаменту інтелектуальної власності).

Після перевірки заявки на наявність усіх документів установлюється дата подачі заявки на знак товарів і послуг (про що заявникові приходить повідомлення).

Наступним етапом буде формальна експертиза, на якій перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки й відповідність їх вимогам ЗУ «Про охорону прав на знаки товарів і послуг» і на відповідність заявленого переліку товарів і послуг Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП).

Після формальної, проводиться кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – у ході якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

На підставі проведених експертиз Укрпатент ухвалює одне з рішень:

 • зареєструвати знак для всіх зазначених у заявці товарів і послуг
 • відмовити в реєстрації знаку для всіх товарів і послуг
 • зареєструвати знак щодо однієї частини зазначених у заявці товарів і послуг, а відносно іншої частини - відмовити

Після цього потрібно оплатити державне мито за видачу свідоцтва про реєстрацію знаку й державний збір за публікацію інформації про його видачу.


і ПРИМІТКА


 • Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подачі в Укпатент.
 • Заявка вважається відкликаною, якщо заявник протягом 3 місяців не оплачує державне мито й збір.


§ ЗАКОНОДАВСТВО


 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг»
 • Постанова КМУ № 1716 «Про затвердження Порядку оплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності»
 • Наказ МОН №116 «Про затвердження Правил складання й подачі заяви на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №677 «Про затвердження Положення про Комісію щодо узгодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знаку для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №10 «Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №175 «Про затвердження Правил узгодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знаку для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №576 «Про затвердження Інструкції про подачу, розгляд, публікацію й внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг і видачу ліцензії на використання знаку (міжнародного знаку) для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення якої-небудь особи з матеріалами заяви на об'єкт права інтелектуальної власності»
 • Наказ МОН №228 «Про затвердження Порядку визнання знаку добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності»
 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1981 року
Компанія «ЮСТІКОН» пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з питань національної реєстрації торговельної марки.


Ξ ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ ПОСЛУГ


 • консультації з питань реєстрації торговельної марки
 • підготовка пакета документів для подачі в Украпатент
 • подача пакета документів в Украпатент
 • одержання свідоцтва Укрпатента на знак для товарів і послуг

Документи

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява від заявника на реєстрацію торговельної марки Оригінал, завірений підписом заявника (якщо заявник – фізична особа) або оригінал, завірений підписом директора й печаткою компанії (якщо заявник – юридична особа)
2 Інформація про заявника Найменування юридичної особи або ПІП фіз. особи
3 Поштова адреса Для розсилання Укрпатентом повідомлень, висновків про торговельну марку, яка реєструється
4 Макет торговельної марки Зображення логотипа, словесного позначення, комбінованого позначення і т.д.
5 Перелік товарів і послуг На які ставиться захист знаком
6 Опис знаку Оригінал
7 Добір класів Оригінал
8 Квитанція про сплату державного збору за подачу заявки Можна оплатити протягом 2-х місяців, від дня подачі заявки
9 Доручення на здійснення представницьких функцій на території України на ім'я наших співробітників Оригінал з нотаріальним засвідченням підпису (якщо заявник – фіз. особа) або завірений підписом і печаткою директора (якщо заявник – юр. особа) В 1-му екз.

* Ю - документи готують юристи компанії ЮСТІКОН
* К - документи надає клієнт
Ціни
Національна реєстрація торгової марки в Україні
12 - 18 місяців
6 – 8 місяців
3-4 місяці
2 000 грн.
3 500 грн.
за домовл.

! Державні платежі, пов'язані з реєстрацією торговельної марки, сплачуються окремо, на підставі наданих нами обчислень.


Замовити послугу Переглянути весь прайс-лист
Алгоритм
ЕТАП ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ СТРОКИ

1. Підготовка

 • консультації
 • добір класів відповідно до МКТП

2 р.д.

2. Пошук (не обов'язково)

 • проведення попереднього пошуку зареєстрованих торговельних марок і заявок, поданих на реєстрацію в Укпатенті

7 р.д.

3. Подача документів

 • формування пакета документів і подача в Укрпатент

2 р.д.

4. Проведення формальної експертизи й призначення дати подачі заявки

 • ухвалення рішення про відповідність матеріалів заявки законодавству
від 10 міс.

5. Присвоєння номера подачі заявки


1 міс. від дня початку проведення формальної експертизи

6. Проведення кваліфікаційної експертизи

Прийняття одного з рішень:
 • зареєструвати знак для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
 • відмовити в реєстрації знаку для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
 • зареєструвати знак щодо однієї частини зазначених у заявці товарів і послуг, а відносно іншої частини – відмовити.
2 міс.

7. Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру


1 – 2 міс.

8. Публікація відомостей в офіційному бюлетені України «Промислова власність»


2 рази в міс.
9. Отримання Свідоцтва на знак товарів і послуг1 р.д.
Результат
Свідоцтво ТМ
Питання та відповіді
Скажіть, будь ласка, які потрібні документи для реєстрації торгової марки в Україні фізичній особі (мережа магазинів, виробництво продукції і фасовка!)? А також вартість послуг і оплата мит в УКРПАТЕНТ!
Для реєстрації ТМ фізичною особою Вам необхідно надати копію паспорта і ідентифікаційного номера, а також назву (макет) ТМ. Вартість нашої допомоги становить 2000 грн. Вартість державних платежів залежить від кількості вибраних Вами класів і самої торгової марки. Ми зможемо прорахувати усі платежі тільки після надання Вами торгової марки нам.
Можете пояснити, чим відрізняється реєстрація торгового знаку від торгової марки?!
Строки: торговий знак, знак для товарів і послуг, ТМ, торгова марка, товарний знак означає одне і те ж. Отже, процедура реєстрації нічим не відрізняється.
Переконливо прошу повідомити, що входить у Ваші послуги з реєстрації товарного знаку! Також цікавить вартість прискореної реєстрації торгової марки!
У послуги нашої компанії входить:
 • консультації з питань реєстрації торгової марки
 • підготовка пакета документів для подання в Украпатент
 • листування з Укрпатентом (при необхідності)
 • подання пакета документів в Украпатент
 • отримання свідоцтва Укрпатента на знак для товарів і послуг
Вартість:
6-8 місяців - 3500 грн.
3-4 - договірна
У вартість входять тільки послуги нашої компанії. Державні платежі, оплачуються Вами окремо.

comments powered by Disqus

	

 
Вгору