(093) 1000 176
(093) 1000 176
(098) 1000 176
RU r r
»
»
»
»
»
Міжнародна реєстрація торгової марки
Усі практики
Корпоративні правовідносини
Наші клієнти

Міжнародна реєстрація торгової марки

? ЗАВДАННЯ

У Вас успішний бізнес в Україні й Ви плануєте підкорити міжнародний ринок?!

Ви прагнете захистити свої товари/послуги від несумлінної конкуренції на території декількох держав?!

У майбутньому Ви прагнете зробити свою ТМ світовим брендом?!


! ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ


Рекомендуємо Вам подумати про міжнародну реєстрацію торговельної марки!

Міжнародна реєстрація ТМ – це максимально можливий захист від неправомірного використання Вашої ТМ на території інших держав!

Зареєструвавши торговельну марку, Ви отримаєте наступні переваги:

 • Конкурентоспроможність на міжнародному рівні
 • Ваші права на ТМ будуть зафіксовані юридично в країнах, які Вас цікавлять, у такий спосіб Ви захистите її від неправомірного використання й несумлінних конкурентів не тільки в Україні, але й за кордоном
 • Міжнародна реєстрація торговельної марки – це ознака серйозного рівня компанії
Міжнародна реєстрація ТМ вимагає ґрунтовних знань безлічі конвенцій, міжнародного й національного законодавства, тому, якщо ви бажаєте зареєструвати ТМ із найменшими витратами часу й зусиль, звертайтеся до фахівців, що мають досвід у даній сфері.


+ РОБОТИ З НАМИ


Замовляйте у нас, тому що:

 • Наша компанія надає послуги в даній сфері вже більше 7-ми років
 • Наші юристи на додаток до вищої юридичної освіти вивчили "від і до" практичну сторону питання
 • Ми гарантуємо результат, а якщо він не досягнутий – не вимагаємо оплати наших послуг, про що прямо вказуємо в договорі
 • Ви одержите безкоштовну консультацію з будь-яких питань, які стосуються міжнародної реєстрації Вашої ТМ
 • Знижки для постійних клієнтів
 • І, нарешті, найкраща характеристика нашої роботи - це наші клієнти
Звертайтеся, й ми гарантовано досягнемо бажаного результату!

Докладно
Згідно із Цивільним кодексом України, ТОРГОВА МАРКА – це будь-яке позначення або комбінація якихось позначень, які здатні відрізняти товари й послуги одних виробників від таких же самих або споріднених товарів і послуг інших виробників.

Об'єктом знака може бути:

 • будь-яке позначення (слова, літери, цифри їх комбінації, образотворчі елементи, комбінація кольорів)
 • будь-яка комбінація позначень

Міжнародна реєстрація знака можлива 3-ма способами:

 1. Шляхом подачі заявок у патентні відомства кожної країни окремо
 2. Шляхом подачі заявки за Мадридською угодою через Укрпатент
 3. Шляхом подачі заявки в Офіс з гармонізації на внутрішньому ринку (Торгова марка Євросоюзу)


1. РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В КРАЇНІ НЕОБХІДНОГО ЗАХИСТУ


Для того, щоб зареєструвати торгову марку в певній країні, необхідно подати заявку на реєстрацію в патентне відомство цієї країни. Заявки на реєстрацію торгової марки подаються в патентні відомства кожної країни окремо через закордонних патентних повірених.

Переваги реєстрації:

 • Окремі держплатежі в кожній країні
 • Реєстрація не залежить від національної реєстрації в Україні

Недоліки реєстрації:

 • Необхідність пошуку закордонних патентних повірених і виплати їм гонорарів
 • Необхідність перекладу всіх документів на мову країни подачі заявки


2. РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ ЗА МАДРИДСЬКОЮ СИСТЕМОЮ


Реєстрація торгової марки згідно з Мадридською угодою й Мадридським протоколом здійснюється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO).

Проводиться міжнародна реєстрація знаку для товарів і послуг у кожній із країн - учасниць Мадридської Угоди й Протоколу. До цього знак повинен пройти процедуру національної реєстрації в ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) або хоча б повинна бути подана заявка на реєстрацію. Після цього в Міжнародне бюро ВОІВ через Укрпатент подається одна заявка на реєстрацію торгової марки, у якій потрібно вказати країни, де необхідно отримати захист торгової марки. При подачі заявки необхідно оплатити перелік мит в одній валюті (швейцарські франки).

У результаті міжнародної реєстрації знак для товарів і послуг вноситься в міжнародну базу ROMARIN із вказівкою країн, у яких знак зареєстрований і переліком товарів і послуг, для яких він використовується.

Переваги реєстрації:

 • Подача лише однієї загальної заявки на одній мові (англійський, французький або іспанський), у якій вказуються всі потрібні країни
 • Реєстрація торгової марки надалі може бути територіально розширена при додаванні країн
 • Для реєстрації не потрібно залучати закордонних фахівців з інтелектуальної власності, тому що заявка на реєстрацію подається в Патентне відомство України.
 • Платіж за реєстрацію оплачується в одній валюті (швейцарських франках)

Недоліки реєстрації:

 • Не всі країни підписали Мадридську угоду (Мадридський протокол)
 • Реєстрація за мадридською системою буде фінансово не вигідною, якщо потрібно зареєструвати торгову марку в одній-двох країнах
 • У випадку відмови в реєстрації торгової марки в будь-якій країні, для опротестування цієї відмови необхідно буде звертатися до патентних повірених у цій країні


3. РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ ЄВРОСОЮЗУ (COMMUNITY TRADE MARK)


Зареєструвати торгову марку в Євросоюзі (ЄС) можна шляхом подачі однієї заявки в Офіс з гармонізації на внутрішньому ринку (OHIM) - єдиний адміністративний центр з реєстрації Торгової марки Європейського співтовариства. Подати документи на реєстрацію можуть не тільки громадяни або юридичні особи-резиденти Євросоюзу, але й резиденти інших країн – учасників Паризької конвенції, у тому числі й резиденти України.

На даний момент у Європейський Союз входить 28 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія, Хорватія.

Переваги реєстрації:

 • Заявка на реєстрацію подається через єдиний централізований орган
 • Торгова марка не прив'язана до національної реєстрації в Україні
 • Одна заявка дозволяє одержати охорону торгової марки у всіх 28 країнах ЄС
 • Заявка на реєстрацію торгової марки ЄС складається на одній з офіційних мов Євросоюзу й не вимагає перекладу на інші мови
 • У випадку вступу нової країни в ЄС, захист на торгову марку автоматично поширюється й на цю країну без додаткових видатків

Недоліки реєстрації:

 • Якщо хоча б одна із країн ЄС відмовить у реєстрації, то Ваша Торгова марка автоматично не може одержати охорону у всіх інших заявлених країнах ЄС
 • Заявка подається через атестованого в ЄС патентного повіреного


і ПРИМІТКА


Термін дії міжнародної реєстрації становить 10 років від дати подачі заяви й продовжується за клопотанням, поданим його власником протягом останнього року дії свідоцтва, раз на 10 років. Кількість продовжень не обмежується.


§ ЗАКОНОДАВСТВО


 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1981 року
 • Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989 року
 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг»
 • Постанова КМУ №1716 «Про затвердження Порядку оплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності»
 • Наказ МОН №576 «Про затвердження Інструкції про подачу, розгляд, публікацію й внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг і видачу ліцензії на використання знаку (міжнародного знаку) для товарів і послуг»
Юридична компанія «ЮСТІКОН» пропонує Вам повний комплекс послуг з питань міжнародної реєстрації торгової марки за Мадридською угодою.


Ξ ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ ПОСЛУГ


 • консультації з питань реєстрації торгової марки
 • підготовка пакета документів для подачі
 • подача пакета документів
 • одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг

Документи

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява від заявника на реєстрацію торгової марки Оригінал, завірений підписом засновника (якщо заявник – фізична особа) або оригінал, завірений підписом директора й печаткою компанії (якщо заявник – юридична особа)
2 Свідоцтво на зареєстровану в Україні торгову марку Копія
3 Переклад на англійську мову переліку товарів і послуг, заявлених у базовій (українській) реєстрації
4 Інформація про заявника Найменування юридичної особи або ПІП фіз. особи
5 Поштова адреса Для розсилання Укрпатентом повідомлень, висновків про торгову марку, яка реєструється
6 Макет торгової марки Зображення логотипа, словесного позначення, комбінованого позначення і т.д.
7 Перелік товарів і послуг На які ставиться захист знаком
8 Опис знака Оригінал
9 Добір класів Оригінал
10 Доручення на здійснення представницьких функцій на території України на ім'я наших співробітників - юристів Оригінал з нотаріально завіреним підписом (якщо заявник – фіз. особа) або завірений підписом і печаткою директора (якщо заявник – юр. особа) В 1-му екземплярі

* Ю - документи готують юристи компанії ЮСТІКОН
* К - документи надає клієнт
Ціни
Міжнародна реєстрація торгової марки
1,5 – 2,5 роки
5000 грн.
ВАРТІСТЬ МИТ І ДЕРЖПЛАТЕЖІВ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ТМ ЗА МАДРИДСЬКОЮ УГОДОЮ

1. Державний збір за подачу заявки на міжнародну реєстрацію в Укрпатент- 600 грн.

2. Міжнародне мито, яке оплачується на рахунок Міжнародного бюро й складається з:

2.1. Базового мита (basic fee)

 • 653 швейц. франки (CHF) при подачі на реєстрацію торгової марки без вказівки кольору
 • 903 CHF при подачі на реєстрацію торгової марки в кольорі
2.2.Додаткового мита (complementary fee), по 100 CHF за кожну із країн

! Деякі країни встановили індивідуальні мита (individual fee), які відрізняються від додаткового мита. Наприклад, Китай – 310 CHF, Великобританія - 295 CHF, США - 337 CHF

Повний список мит по всіх країнах можна подивитися тут

2.3. Додаткового мита (supplementary fee):

 • 100 швейц. Франків, і оплачується за кожний клас товарів і послуг, що перевищує три

Державні платежі, а також платежі, пов'язані з міжнародною реєстрацією торгової марки за Мадридською угодою, оплачуються Вами, на підставі наданих нами розрахунків.

Замовити послугу Переглянути весь прайс-лист
Алгоритм
ЕТАП ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ СТРОКИ
1. Підготовка
 • консультації
 • оформлення пакета документів для подачі
 • розрахунки мита для подачі заявки
від 2 р.д.
2. Подача заявки в Патентне відомство України (Укрпатент)
 • перевіряє правильність оформлення документів і направляє в Міжнародне бюро ВОІВ
1 р.д.
3. Міжнародне бюро ВОІВ направляє запити в країни, зазначені в заявці
 • ухвалення рішення про можливість реєстрації ТМ у кожній із країн  
12-18 міс.
4. Одержання Свідоцтва на знак товарів і послуг
Результат
Питання та відповіді
Дайте відповідь на питання: чи потрібна національна реєстрація перед міжнародною реєстрацією товарних знаків?
Якщо Ви реєструватимете ТМ по Мадридській системі(спосіб, що найбільш рябить і легкий), то до цього знак повинен пройти процедуру національної реєстрації в ГП «Український інститут промислової власності»(Укрпатент) або хоч би має бути подана заявка на реєстрацію.
comments powered by Disqus

	

 
Вгору