goup

Дозвіл на спеціальне користування надрами

Плануєте видобувати корисні копалини? Не знаєте з чого почати? Не витрачайте час, звертайтеся до нас!

 • Без відмов.
 • Без посередників.
 • Без особистої присутності.

Замовте зараз: +380(98)1000-176

Завдання

Вас цікавить діяльність, пов'язана з використанням надр?!

Діяльність Вашої компанії пов'язана з використанням і видобутком ресурсів корисних копалин?!

У Вас закінчився термін дії дозволу на геологічне вивчення? 

Оптимальне рішення

Кодекс України про надра передбачає необхідність отримання спеціального дозволу на користування надрами!

Дозволи надаються на наступні види користування надрами:

 • геологічне вивчення родових корисних копалин
 • геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
 • видобуток корисних копалин
 • геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобутком нафти, газу (промислова розробка родовищ)
 • будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин, в тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод
 • створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заповідники, пам’ятники природи, лікувальні, оздоровчі установки і так далі)
 • виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції

 

Отримання спеціального дозволу є трудомістким та тривалим процесом, який вимагає від заявника певних знань, навичок і, головне, часу.

Переваги роботи з нами

 • Безкоштовну консультацію з питань оформлення дозволу
 • Підготовка пакету документів для подачі в уповноважений орган видачі дозволу
 • Максимально короткий термін оформлення дозволу
 • Без особистої присутності і потреби в спілкуванні з державними службовцями
 • Ми гарантуємо результат, а якщо він не досягнутий - не вимагаємо оплати наших послуг, про що прямо вказуємо в договорі

Ми обов'язково досягнемо бажаного Вами результату! 

Докладний опис послуги

Згідно ст.13 Кодексу про надра користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615 затверджений Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами.

Дозволи надаються на наступні види користування надрами:

 • геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
 • геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
 • видобування корисних копалин;
 • геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);
 • будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
 • створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо).

 

На кожен вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.

Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більше ніж на:

 • п'ять років - на геологічне вивчення родовищ корисних копалини і геологічне вивчення, у тому числі дослідно - промислову розробку родовищ корисних копалини загальнодержавного значення
 • 10 років - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно - промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу і виняткової (морської) економічної зони України
 • 20 років - на видобуток корисних копалин
 • 30 років - на видобуток нафти і газу в межах континентального шельфу і виняткової (морської) економічної зони України
 • строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр і видобутку нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більше ніж на 20 років на суші і не більше ніж на 30 років на континентальному шельфі і в межах виняткової (морської ) економічної зони України - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно - промислову розробку родовищ з подальшим видобутком нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років
 • 20 років - на будівництво і експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин
 • 50 років - на будівництво і експлуатацію підземних сховищ нафти або газу
 • строк дії відповідної угоди про розділ продукції - на виконання угод про розділ продукції

Дозвіл на створення геологічних територій і об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заповідники, пам'ятники природи, лікувальні і оздоровчі установи і так далі), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку дії.

 

ВАЖЛИВО

Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів і гірського відведення добувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, підземні води для власних господарчо-побутових потреб, нецентралізованого і централізованого (окрім виробництва фасованої питної води) господарський - питного водопостачання, за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів в добу і використовувати надра для господарських і побутових потреб.

Примітка

Дозвіл на видобуток корисних копалин (промислову розробку їх родовищ) надається після проведення експертизи і оцінки розвіданих запасів корисних копалини в установленому порядку або апробації прогнозних (перспективних) ресурсів корисних копалини місцевого значення ГКС за умови подальшого затвердження нею таких запасів.

Законодавство

 • Кодекс України про надра від 27.07.1994
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

Вартість стандартного пакету послуг

Дозвіл на спеціальне користування надрами Стандартні строки: від 45 робочих днів за домовленістю

Переглянути весь прайс-лист

Що входить у стандартний пакет послуг

 • консультації з питань оформлення спеціального дозволу на користування надрами
 • підготовка, аналіз документів
 • оплата державних мит і інших офіційних платежів
 • представництво інтересів клієнта при поданні необхідного пакета документів в дозвільний орган
 • отримання дозволу

Перелік документів, необхідних для отримання спеціального дозволу на користування надрами

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява на видачу дозволу Оригінал
2 копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою) Копія
3 Пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства Копія
4 каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - каталог географічних координат водозабірних споруд Копія
5 оглядова карта (масштаб 1:200000) Копія (для родовищ підземних вод)
6 ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами Копія
7 оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів Копія (для родовищ підземних вод)
8 гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод) Копія
9 геологічні розрізи Копія
10 До зазначеного переліку додаються:
11 у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану Копія
12 у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення - результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі) Копія
13 у разі продовження строку дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів Копія

* Ю - Юстікон, К - Клієнт

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи практичний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з оформлення спеціального дозволу на користування надрами

Відгуки та коментарі

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти