goup

Дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Замовте зараз: +380(98)1000-176

Завдання

Діяльність Вашої компанії пов'язана з виконанням робіт підвищеної небезпеки і експлуатацією небезпечних машин, і механізмів;

Ваша діяльність, пов'язана з ризиком Вашого життя і життя Ваших співробітників;

Ви є сервісно-обслуговуючою  організацією, яка здійснює монтаж і технічне обслуговування небезпечних машин та механізмів;

Участь у тендері передбачає наявність у Вас дозволу на виконання робіт та експлуатацію машин та механізмів;

Ви є виробником устаткування, яке віднесене до небезпечних механізмів.

Якщо Так, тоді Вам обов’язково необхідно оформити (отримати) дозвіл на початок роботи і експлуатацію об'єктів, машин і механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Оптимальне рішення

Додатком № 2 та № 3 до постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. визначено перелік робіт підвищеної небезпеки та перелік машин, механізмів та устаткування, при виконанні та експлуатації яких суб’єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа-підприємець) в обов’язковому порядку зобов’язанні оформити «Дозвіл».

 • Перелік робіт підвищеної небезпеки (додаток № 2 до Порядку оформлення дозволу)
 • Перелік машин та механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (додаток № 3 до Порядку оформлення дозволу)

 

ВАЖЛИВО

Дозвіл на початок виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування видається тільки Державною службою України з питань праці (Держпраці) та її територіальними підрозділами;

Дозволи видаються «Виробникам» продукції та «Роботодавцям» юридичним та фізичним особам-підприємцям, які виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація машин й механізмів підвищеної небезпеки без належно оформленого дозволу ЗАБОРОНЕНО і карається штрафом в розмірі від 3500 до 17000 грн.

Дозвіл на початок виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин та механізмів діє на всій території України.

Строк дії дозволу складає 5 років

Переваги роботи з нами

 • Швидко, вчасно і без зайвих запитань;
 • Безкоштовну консультацію з усіх питання оформлення дозволів Держпраці;
 • Розробку повного пакету документів, необхідних для отримання дозволів;
 • Проведення експертно-технічної експертизи Вашого підприємства щодо відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • Проведення навчання Вашого персоналу з питань техніки безпеки та охорони праці;
 • Максимально короткий термін оформлення дозволу - від 14 р.д.
 • Без особистої присутності і потреби в спілкуванні  з державними службовцями
 • І, нарешті, найкраща характеристика нашої роботи - це наші клієнти

Ми обов'язково досягнемо бажаного вами результату! 

Докладний опис послуги

Згідно ст. 21 Закону України «Про охорону праці», суб'єкт підприємницької діяльності при виконанні робіт та/або при експлуатації машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки, (перелік яких, міститься в додатках № 2 та № 3 до постанови КМУ від 26.10.2011 р. за номером 1107) в обов’язковому порядку зобов'язується отримати дозвіл на виконання відповідних робіт в органах Держпраці.

Перелік робіт, машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки визначений Постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від 26 жовтня 2011 року.:

 • Перелік робіт підвищеної небезпеки (додаток № 2 до Порядку оформлення дозволу)
 • Перелік машин та механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (додаток № 3 до Порядку оформлення дозволу)

Процес оформлення дозволу на небезпечні роботи та експлуатацію небезпечних машин та механізмів є комплексом складних і «трудомістких» процедур, які вимагають від суб’єкта підприємницької діяльності певних знань, навичок, а головне, часу.

Складність процедури оформлення дозволу на виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин і механізмів полягає в тому, що суб'єкт господарювання повинен відповідати певним вимогам і підтвердити свої можливості щодо виконання заявлених небезпечних робіт та можливостей щодо експлуатації визначених машин та механізмів.

З метою підтвердження таких можливостей суб’єкт господарювання перед подачею документів до органів Держпраці повинен в обов’язковому порядку пройти «експертно-технічну експертизу».

Експертно-технічною експертизою в першу чергу встановлюється наявність та достатність у суб’єкта господарювання кваліфікованого персоналу для виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та наявність матеріально-технічних можливостей для експлуатації заявлених машин та механізмів.

 

ВАЖЛИВО

Експертно-технічну експертизу має право проводити тільки уповноважена експертно-технічна організація.

Послуги по проведенню експертно-технічної експертизи є платними. Вартість платежу за проведення експертизи визначається відповідно до постанови КМУ № 1251 від 04.11.2009 р.

Строк дії експертно-технічної експертизи складає 1 рік.

Для проведення технічної експертизи суб’єкт господарювання повинен надати уповноваженій організації документи які підтверджують наявність на підприємстві створеної служби з охорони праці та наявність в штаті кваліфікованого персоналу з відповідною освітою та професійними знаннями які необхідні для виконання робіт підвищеної небезпеки

 

ВАЖЛИВО

Для проведення технічної експертизи суб’єкт господарювання надає уповноваженій організації наступні документи:

 • Копії наказів, інструкцій, положень з питань охорони праці;
 • Копії дипломів, кваліфікаційних свідоцтв, протоколів та посвідчень про проходження навчання з питань охорони праці.
 • Копії експлуатаційних документів на машини та механізми: паспорти, інструкції з експлуатації, технічні умови.

Тільки після отримання позитивного експертного висновку, яким буде встановлено дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, суб’єкт господарювання має право звернутись до органів Держпраці з заявою про видачу дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин та механізмів підвищеної небезпеки..

ВАЖЛИВО

Суб’єкт господарювання звертається з заявою про видачу дозволу до органів Держпраці за місцем своєї державної реєстрації.

Термін розгляду заяви щодо видачі дозволу не може становити більше ніж 10 р.д.

У разі, коли у встановлений 10-денний строк заявнику не видано або не надіслано дозвіл чи рішення про відмову у його видачі, він має право через десять робочих днів з дня закінчення такого строку виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати машини, механізми підвищеної небезпеки за принципом мовчазної згоди.

Видача органами Держпраці дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізми підвищеної небезпеки здійснюється на безоплатній основі.

Законодавство

 • Закон України «Про охорону праці»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1107 від 26 жовтня 2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»

Вартість стандартного пакету послуг

Дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Стандартні строки: від 20 робочих днів від 4 000 грн
Прискорені строки: від 5 робочих днів за домовленістю

Переглянути весь прайс-лист

Що входить у стандартний пакет послуг

 • Надання безкоштовних консультації з питань оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
 • Проведення аналізу існуючих документів та розробка і підготовка необхідних документів для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;;
 • Проведення експертно-технічної експертизи Вашого підприємства щодо відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • Проведення навчання Вашого персоналу з питань техніки безпеки та охорони праці;
 • Максимально короткий термін оформлення дозволу - від 5 р.д.
 • Представництво Ваших інтересів в органах Держпраці.

Порядок оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки/ на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки

 • Підготовка
  до 3 р.д.
  • консультації з процедурних питань оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  • розробка та формування пакету документів для проведення експертно-технічної експертизи.
 • Подання документів до експертно-технічної організації
  до 10 р.д.
  • подання документів;
  • проведення експертно-технічної експертизи;
  • отримання позитивного експертно-технічного висновку.
 • Подання та отримання в органах Держпраці дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  до 10 р.д.
  • Подання заяви до органів Держпраці щодо отримання бланку дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  • Отримання в органах Держпраці бланку дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки/ на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява на видачу дозволу Оригінал
2 Витяг з ЄДР Копія
3 Довідка об внесення в ЄДРПОУ Копія
4 Статут підприємства, або витяг із статуту підприємства Копія
5 Документ, який підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, документ про право власності) Копія
6 Організаційна структура підприємства Оригінал
7 Штатний розклад Оригінал
8 Протоколи і посвідчення для інженерного- технічних працівників з охорони праці Копія
9 Протоколи і посвідчення працівників із спеціальностей, для виконання робіт підвищеної небезпеки Копія
10 Довідка про наявність устаткування і інструментів, які використовуються при виконанні робіт підвищеної небезпеки Оригінал
11 Паспорти на устаткування (при необхідності) Копія

* Ю - Юстікон, К - Клієнт

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи багаторічний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Відповіді на найпопулярніші питання за послугою "Дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки"

Яка відмінність між Дозволом Держпраці на «початок робіт» підвищеної небезпеки від дозволу на «продовження робіт» підвищеної небезпеки?

Станом на сьогодні Дозвіл Держпраці не має розподілу на «початок робіт» та «продовження робіт». Дозвіл видається на саме виконання робіт підвищеної небезпеки строком на 5 років.

Як дізнатися, чи потрібно мені отримувати Дозвіл Держпраці?

В Постанові Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 маються Додатки 2 та 3, які містять вичерпний перелік робіт та механізмів, виконання та експлуатація яких пов’язана з певною небезпекою для життя та здоров’я людей. Виконання даних видів робіт, а також експлуатація зазначених механізмів відповідно потребують оформлення Дозволу Держпраці.

Наша компанія знаходиться в місті Житомир. Є Дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки від 2013 р. Чи можемо ми виконувати дані види робіт у Львові?

Звісно можете! Дія Дозволу Держпраці (Держгірпромнагляду) поширюється на всю територію України.

Відгуки та коментарі

Ігор
15/01/2018

Добрий день.Скажіть будь-ласка ,чи потрібен дозвіл для ФОП на перевезення лісу автомобілем до 15 тон.(транспортні послуги державному підприємству)

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Доброго дня, Ігор! Якщо перевезення лісу здійснюються виключно територією України, то ліцензній та дозволів для такої діяльності чинне законодавство України не вимагає.

катерина
22/11/2017

Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи потрібно отримувати дозвіл на роботи підвищеної небезпеки, якщо наше підприємство утворене до виходу "Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи організації", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 1993 року № 831. Дякую.

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Доброго дня! Постанова, на яку ви посилаєтесь, втратила чинності ще в 2003 році. Актуальна Постанова, яка регламентує порядок видачі Дозволів прийнята 26.10.2011 р. за № 1107. Але в будь-якому випадку Дозвіл Вам потрібно отримувати, якщо ви виконуєте роботи та/або експлуатуєте машини, механізми, устатковання, які визначені в Додатках 2 та/або 3 Постанови № 1107.

Володимир
16/11/2017

Доброго дня, підприємство орендує навантажувачі та посудини під тиском. Кому необхідно отримати дозвіл Орендарю чи Орендодавцю?

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Доброго дня, Володимире! Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки повинен отримувати суб'єкт, який безпосередньо виконує роботи із використанням відповідного обладнання (навантажувачі, балони тощо). Якщо таке устаткування експлуатує орендар, то він повинен мати необхідні правовстановюючі документи (договір оренди).

Антоніна
15/11/2017

Чи зможете допомогти отримати дозвіл Держпраці на експлуатацію Устаткування підвищеної небезпеки (КТП-10/4 кВт-комплексна трансформаторна підстанція)

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Доброго дня Антоніна. ЮК Юстікон комплексно займається оформленням дозволів Держпраці ПІД КЛЮЧ. Види робіт які Ви вибрали будуть мати наступний вигляд: Експлуатація електричного устаткування електричних станцiй та мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000 В. (п. 15 додатку № 3 до Порядку видачі дозволів ) а саме: КТП -10/4 (обов'язково зазначити країну виробника, рік, зав. номер)

Катерина
19/09/2017

День добрий. Скажіть, будь ласка, які контролюючі органи мають право перевіряти наявність такого дозволу?

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Факт наявності або відсутності у суб'єкта господарювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки належить до повноважень Державної служби України з питань праці або його територіального підрозділу (управління)

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти