goup

Ліцензія на протипожежну діяльність

Швидко, без зайвих питань оформимо ліцензію МНС на протипожежну діяльність. Перевір підстави для оформлення ліцензії онлайн.

 • Допомога з персоналом.
 • Гарантований результат.
 • Термін від 10 р.д.
 • Працюємо по всій Україні.

Замовте зараз: +380(98)1000-176

Завдання

Ви є вузькоспеціалізованою компанією, яка надає послуги з монтажу об'єктів протипожежного призначення?

Бажаєте прийняти участь у тендері щодо надання послуг і робіт протипожежного призначення?

Втомилися від постійних перевірок та від відмов органів ДСНС приймати виконані роботи у зв'язку з відсутністю у Вас ліцензії ?

Оптимальне рішення

В такому разі Вам необхідно оформити ліцензію ДСНС на здійснення протипожежної діяльності.

Одним з найкращих способів вирішення проблемного питання, пов'язаного з оформленням ліцензії на здійснення протипожежної діяльності, є звернення до практикуючих фахівців в цій галузі.

 

На сьогодні ліцензуванню підлягають наступні види робіт:

 • Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних).
 • Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень.
 • Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протидимного захисту.
 • Спостерігання за системами протипожежного захисту.
 • Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники).
 • Вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).
 • Оцінка (експертиза) протипожежного стану новоутворених підприємств та об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

 

ВАЖЛИВО

 • Ліцензію протипожежного призначення видає тільки Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
 • Ліцензія надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення оформлюється в електронному вигляді (внесення запису про рішення в ЄДРПОУ ліцензіата);
 • За прийняття рішення щодо видачі ліцензії справляється державне платіж у розмірі одного прожиткового мінімуму працездатної особи на час прийняття ДСНС рішення.
 • Строк дії ліцензії протипожежного призначення необмежений.
 • Зайняття протипожежною діяльністю діяльністю без належно оформленої ліцензії карається штрафом в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 грн.)

Переваги оформлення ліцензії для Вас:

 • Можливість вести бізнес чесно і легально, уникаючи адміністративної та (або) кримінальної відповідальності;
 • Бути конкурентоздатними на ринку подібних послуг;
 • Ліцензія на протипожежну діяльність є безстроковою;
 • Дія ліцензії поширюється на усю територію України;

 

Переваги роботи з нами

 • Наша компанія надає послуги в цій сфері із 2008 року
 • Прийнятна вартість послуг, без додаткових платежів.
 • Максимально стислий строк підготовки документів і оформлення ліцензії
 • Відсутність потреби особистої присутності і спілкування з державними службовцями
 • Все, що потрібно від Вас, - це мінімальний пакет документів

Оформлення ліцензії на здійснення протипожежної діяльності - це один з обов'язкових і важливих пунктів для становлення Вашої компанії на ринку виконання робіт протипожежного призначення.

Ми гарантовано досягнемо бажаного вами результату!

 

Докладний опис послуги

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 затверджені нові «Ліцензійні умови здійснення господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення».

Вказаними ліцензійними умовами визначено перелік видів робіт, при виконанні яких оформлення ліцензії протипожежного призначення є обов'язковим:

 • Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних).
 • Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень.
 • Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем проти-димного захисту.
 • Спостерігання за системами протипожежного захисту.
 • Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водо-пінні, порошкові, газові вогнегасники).
 • Вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).
 • Оцінка (експертиза) протипожежного стану новоутворених підприємств та об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

 

Вимоги до ліцензіатів, умови отримання і сам порядок оформлення ліцензії із надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення являють собою комплекс складних і трудомістких процедур, які вимагають від суб'єкта ліцензування певних навичок, знань, витрат часу.

Складність в оформленні ліцензії полягає в тому, що суб'єкти ліцензування, залежно від видів робіт протипожежного призначення, в обов'язковому порядку повинні надати до органів ДСНС відомості, які підтверджують наявність у ліцензіата кваліфікованих фахівців з відповідною освітою і досвідом роботи, відомості про матеріально-технічну базу, відповідні приміщення, нормативно-технічну документацію і нормативно-правові акти, визначені Ліцензійними умовами.

Зокрема до органів ДСНС надаються такі відомості:

 • Відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців) за окремими посадами
 • Відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності.

 

ВАЖЛИВО

При заповненні відомостей про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців) ліцензіату обов’язково потрібно вказати інформацію про те що:

 • Керівник підприємства має вищу освіту за однією із галузей знань, а саме: “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”), “Автоматизація та приладобудування”, “Електроніка та телекомунікації”, “Електрична інженерія” і має трудовий досвід не менше, ніж три роки або п’ять років в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”).
 • Обов’язково в відомостях повинно бути зазначено, що в штаті підприємства є в наявності безпосередні кваліфіковані виконавці робіт, такі як: електрозварники, електромонтери, налагоджувальники, чисельність яких не повинна бути менша ніж 2-4 чоловіки для виконання заявлених робіт.
 • В підтвердження наявності в штаті вищезазначених осіб ліцензіат повинен надати до органів ДСНС завірені копії документів, які підтверджують наявність вищої освіти, досвіду роботи, певної кваліфікації, а також копії трудових книг та трудових договорів на всіх найманих працівників.

При заповненні відомосте про наявність матеріально-технічної бази ліцензіату обов’язково потрібно зазначити інформацію про:

Наявність офісно-виробничих приміщень які необхідні для виконання заявлених робіт протипожежного призначення. В підтвердження вказаної інформації до органів ДСНС потрібно надати завіренні копії документів права власності та/або права користування на виробничі приміщення.

Для оформлення ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення» суб’єкт ліцензування подає або надсилає поштою до Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України (01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1) наступні документи:

 • Заяву про отримання ліцензії (Додаток 1 до постанови № 852);
 • Відомості про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази (Додаток 2 до постанови № 852);
 • Відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) (Додаток 3 до постанови № 852);
 • Опис документів (у двох примірниках) (Додаток 4 до постанови № 852);
 • Копії документів, що підтверджують право власності (оренди) на обладнання та виробничі приміщення;
 • Копії документів, що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників.

 

ВАЖЛИВО

 • Всі подані ліцензіатом документи в ДСНС повинні бути підписані, пронумеровані, та скріплені (за наявності) печаткою.
 • Вказаний перелік документів є вичерпним і вимога органу ліцензування щодо надання додаткової інформації та/або документів є незаконною.

 

Орган ліцензування (ДСНС) розглядає надісланий пакет документів на предмет їх відповідності ліцензійним умовам.

Після розгляду пакету документів та встановлення відповідності ліцензійним умовам комісія протягом 10 робочих днів приймає рішення про видачу ліцензії.

 

ВАЖЛИВО

 • Ліцензія на виконання робіт протипожежного призначення оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді і являє собою запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання на офіційному веб-сайті ДСНС.
 • За видачу ліцензії необхідно сплатити разовий платіж в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
 • Сплата держмита за видачу ліцензії вноситься заявником не пізніше 10 р. д. з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення на офіційному веб-сайті ДСНС
 • Несплата держплатежу в визначений строк є підставою для анулювання ліцензії.

Законодавство

 • Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 5.08. 2015 № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення". (додаток: Ліцензійні умови);
 • Наказ МВС України від 30.03.2015 № 349 "Про затвердження правил з пожежного спостерігання". (додатки: "Правила з пожежного спостерігання", додатки до Правил).
 • Наказ МВС України від 13.02.2017 № 111 "Про затвердження Змін до Правил з пожежного спостерігання" (додаток: "Зміни до Правил з пожежного спостерігання").

Вартість стандартного пакету послуг

Ліцензія на протипожежну діяльність Стандартні строки: від 10 робочих днів від 15 000 грн
Прискорені строки: за домовленістю

Переглянути весь прайс-лист

Що входить у стандартний пакет послуг

 • консультації з питань оформлення ліцензії на діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 • підготовка відомостей про наявність матеріально-технічної бази і персоналу;
 • отримання персоналу кваліфікаційних посвідчень про присвоєння відповідної професії;
 • проведення навчань з питань пожежної безпеки керівників та фахівців.
 • оплата державних мит і інших офіційних платежів;
 • представництво інтересів клієнта при поданні необхідного пакета документів в орган ліцензування;
 • отримання ліцензії;

Порядок оформлення ліцензії на здійснення господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

 • Підготовка
  до 2 р.д.
  • Проведення консультації з процедурних питань оформлення ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення;
  • Розробка та формування пакету документів, необхідного для отримання ліцензії (заповнення заяв, відомостей, опису)
 • Подання документів в ДСНС
  від 10 р.д.

  Подання до органу ліцензування пакету документів для отримання ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення

 • Отримання ліцензії
  до 1 р.д.
  Отримання ліцензії

Перелік документів, необхідних для здійснення господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Відомості з ЕДРПОУ Копія Завірена підписом керівника і печаткою підприємства (в разі наявності).
2 Заява на видачу ліцензії Оригінал Підписаний керівником і скріплена печаткою підприємства (в разі наявності).
3 Відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності. Оригінал Підписаний керівником і скріплена печаткою підприємства (в разі наявності).
4 Відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт) необхідних для провадження заявленого виду господарської діяльності. Оригінал Підписаний керівником і скріплена печаткою підприємства (в разі наявності).
5 Копії документів, що підтверджують право власності (оренди) на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження господарської діяльності. Копія Завірена підписом керівника і печаткою підприємства (в разі наявності)
6 Копії документів (дипломи, кваліфікаційні свідоцтва), що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Копія Завірена підписом керівника і печаткою підприємства (в разі наявності)
7 Опис документів Оригінал Підписаний в двох екземплярах керівником і скріплена печаткою підприємства (в разі наявності).

* Ю - Юстікон, К - Клієнт

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи багаторічний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з оформлення ліцензії на діяльність з надання послуг і виконанню робіт протипожежного призначення по всій території України.

Відгуки та коментарі

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти