goup

Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні за кордоном

Оформимо для Вас ліцензію на посередництво в працевлаштуванні в будь-яку країну! Перевір підстави для оформлення ліцензії онлайн.

 • Надання іноземного контрагента.
 • Підготовка ЗЕД договору.
 • Без відмов.
 • Працюємо по всій Україні

Замовте зараз: +380(98)1000-176

Стисло про послугу

Вашою метою є допомога особам в працевлаштуванні за кордоном?!

Ви не знаєте з чого почати?!

У Вас виникли проблеми з підготовкою пакета документів?!

Немає власного контрагента за кордоном ?!

Вам першочергово необхідно отримати ліцензію Міністерства соціальної політики України на посередницьку діяльність із працевлаштування за кордоном!

Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном - послуга, яка надається суб’єктами господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом/іноземними суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору (контракту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг щодо можливостей працевлаштування, найменування та місцезнаходження роботодавця, умов і розмірів оплати праці тощо.

ВАЖЛИВО

 • Ліцензію на посередництво у працевлаштуванні за кордоном видає тільки Міністерство соціальної політики України.
 • Ліцензія не видається у паперовому вигляді, створюється електронний запис (внесення запису про рішення в ЄДРПОУ ліцензіата);
 • Ліцензія видається тільки при наявності контрагента за кордоном.
 • Після прийняття рішення щодо видачі ліцензії справляється державне мито у розмірі одного прожиткового мінімуму працездатної особи ( станом на 1.12.2017 року- 1762 грн).
 • Строк дії ліцензії - необмежений. Дія ліцензії поширюється на всю територію України

Отримання ліцензії на посередницьку діяльність із працевлаштування за кордоном є трудомістким процесом, який супроводжується необхідністю збору великого пакета документів, неодноразового відвідування органу ліцензування і спілкування з державними чиновниками.

Детально про послугу

Постановою Кабінету міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 затверджені Ліцензійні умови здійснення господарської діяльності із посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном. Ліцензійні умови містять ряд вимог, яких обов'язково повинні дотримуватися ліцензіати.

ВАЖЛИВО

 • Посередницька діяльність в працевлаштуванні за кордоном, здійснюється виключно на підставі ліцензії, яка є єдиним документом дозвільного характеру і надає право суб'єктові господарювання здійснювати посередництво в працевлаштуванні громадян за кордоном
 • Ліцензіатам треба врахувати, що вид господарської діяльності - посередництво в працевлаштуванні на роботу за кордоном - має бути вказаний в засновницьких документах (для юридичної особи)
 • Посередник зобов'язаний здійснювати посередницьку діяльність за наявності у нього вищезгаданої ліцензії, укладеного зовнішньоекономічного договору з контрагентом і дотриманні Ліцензійних умов, законодавства і міжнародних договорів України.
 • Вимоги до службового приміщення: Для здійснення посередницької діяльності в працевлаштуванні на роботу за кордоном, посередник повинен мати офіс (службове приміщення) і документ, який підтверджує право користування або права власності на це приміщення.

Процес оформлення ліцензії на здійснення господарської діяльності із посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном є комплексом складних і «трудомістких» процедур, які вимагають від ліцензіата певних знань і навичок, а головне, часу.

Складність оформлення ліцензії полягає в тому, що суб'єкт ліцензування в обов'язковому порядку для отримання ліцензії повинен надати Міністерству соціальної політики України підтверджені відомості з інформацією про те що останній відповідає ряду кваліфікаційно - організаційним і спеціальним вимогам.

Проблеми з якими стикаються здобувачі ліцензії :

 • Великий об’єм необхідних документів;
 • Постійні зміни вимог Міністерства соціальної політики до суб’єктів господарювання;
 • Неврахування вимог чинного законодавства у Зовнішньоекономічних договорах, що призводить до відмови у видачі ліцензії;
 • Неправильне завірення іноземних документів.

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи багаторічний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з оформлення ліцензії на здійснення господарської діяльності з посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном.

ВАЖЛИВО

Копії (фотокопії) документів, складених на іноземній мові, і достовірність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою мають бути нотаріально засвідчені згідно Наказу Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»

Для оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері працевлаштування за кордоном суб’єкт ліцензування подає та /або надсилає поштою до Міністерства соціальної політики України (вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ – 01601) наступні документи:

 • Заяву про отримання ліцензії (Додаток 1 до постанови № 1060);
 • Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (Додаток 2 до постанови № 1060);
 • Відомості (Додаток 3 до постанови № 1060);
 • заява про переоформлення ліцензії (Додаток 4 до постанови № 1060) (подається в разі переоформлення в зв’язку зі зміною організаційно правової форми та/або в разі спадкування);

Всі подані ліцензіатом документи в Міністерство соціальної політики повинні бути підписані, пронумеровані, та скріплені (за наявності) печаткою.

Вказаний перелік документів є вичерпним і вимога органу ліцензування щодо надання додаткової інформації та або документів є незаконною.

Орган ліцензування (Мінсоцполітики) розглядає надісланий пакет документів (заява про отримання ліцензії, відомості, опис) і виносить рішення протягом 10-ти робочих днів.

ВАЖЛИВО

 • Ліцензія не видається у паперовому вигляді, створюється електронний запис (внесення запису про рішення в ЄДРПОУ ліцензіата);
 • Після прийняття рішення, наказ публікується на сайті Мінсоцполітики.

Після прийняття ліцензійною комісією рішення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері працевлаштування за кордоном ліцензіат в обов’язковому порядку повинен сплатити державне мито за видачу ліцензії.

ВАЖЛИВО

 • Плата за видачу ліцензії вноситься заявником тільки після опублікування наказу на сайті Мінсоцполітики.
 • Розмір держмита за отримання ліцензії становить розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії
 • Сплата держмита за видачу ліцензії вноситься заявником не пізніше 10 р. д. з дня опублікування наказу на сайті Мінсоцполітики про прийняте рішення.
 • Несплата держмита в визначений законом строк є підставою для анулювання ліцензії.

Законодавство

 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
 • Постанова Кабінету міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»

Порядок оформлення ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном

 • Підготовка
  до 11 р.д.
  • консультації
  • формування пакета документів
 • Подання документів в Міністерство соціальної політики України
  від 10 р.д.
  • подання документів в Мінсоцполітики України
  • моніторинг процесу з питання оформлення ліцензії
 • Отримання ліцензії
  до 1 р.д.
  отримання ліцензії

Перелік документів, необхідних для оформлення ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява про отримання ліцензії Оригінал Підписана керівником підприємства
2 Відомості про місце провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Оригінал Підписані керівником підприємства
3 Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії Оригінал Підписаний керівником підприємства, 2 екз.
4 Довіреність на представника Оригінал Для ФОП – нотаріальна
5 Договір оренди офісу, де провадиться діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Копія
6 Витяг з ЄДРПОУ на здобувача ліцензії Нотаріально засвідчений переклад на українську мову
7 Банківські реквізити здобувача ліцензії Копія, засвідчена печаткою підприємства
8 Копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання (роботодавця або посередника) в країні місцезнаходження У довільній формі
9 Копія дозвільного документу кінцевого роботодавця на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування У довільній формі Якщо такий документ передбачений законодавством країни працевлаштування
10 Копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання (кінцевого роботодавця), що визначає вид його господарської діяльності У довільній формі Якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозвільного документу на працевлаштування іноземних громадян
11 Копія дозвільного документу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування іноземному посередникові У довільній формі Якщо такий документ передбачено законодавством такої держави
12 Інформація (довідка), засвідчена іноземним суб’єктом господарювання, про перелік суден, яким він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами їх керує (екіпажі, для яких постачає) Апостиль/нотаріальне засвідчення/легалізація + нотаріально засвідчений переклад на українську мову За наявності таких суден
13 Копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним роботодавцем чи об'єднанням роботодавців та профспілковою організацією чи їх профоб'єднанням, якщо такий колективний договір (угода) є, або Довідка, засвідчена іноземним роботодавцем про те, що такий договір (угода) не укладався Апостиль/нотаріальне засвідчення/легалізація + нотаріально засвідчений переклад на українську мову
14 Копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб'єктом господарювання Апостиль/нотаріальне засвідчення/легалізація + нотаріально засвідчений переклад на українську мову Підписаний двома сторонами
15 Проект трудового договору погоджений іноземним роботодавцем - додаток до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Апостиль/нотаріальне засвідчення/легалізація + нотаріально засвідчений переклад на українську мову Засвідчений іноземним роботодавцем
16 Завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або витяг з документа, що підтверджує правовідносини Апостиль/нотаріальне засвідчення/легалізація + нотаріально засвідчений переклад на українську мову між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання – посередником, у разі укладення з останнім зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
17 Паспортні дані керівника здобувача ліцензїї Копія Для ФОП
18 Інформація про відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України „Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, яка подається в довільній формі за підписом керівника здобувача ліцензії Оригінал

* Ю - Готує компанія ЮСТІКОН, К - Надає клієнт

Вартість наших послуг

Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні за кордоном Стандартні строки: від 22 робочих днів від 4 500 грн

Переглянути весь прайс-лист

Що входить у наші послуги

 • безкоштовне надання консультацій з питань оформлення ліцензії;
 • підготовка та аналіз документів;
 • Допомога в оплаті державних мит та інших офіційних платежів;
 • Отримання ліцензії.

Додатково пропонуємо

 • Надання послуг перевіреного контрагента в Польщі.
 • Переклади документів іноземних компаній.
 • Нотаріальне завірення документів.
 • Доповнення ліцензійної справи ліцензіата новими даними/внесення змін в реквізити;
 • Реєстрація ТОВ, ФОП.
 • Реєстрація компаній в Польщі.
 • Реєстрація торгової марки.
 • Отримання міжнародних сертифікатів для українських працівників.
 • Оформлення віз для українських працівників.
 • Отримання дозволу на працевлаштування( на 6міс., на 1 рік)
 • Представництво інтересів українського контрагента в Польщі ( захист та предствництво інтересів)

5 причин замовити у нас

 • Наша компанія надає послуги в цій сфері із 2008 року;
 • Ми гарантуємо 100 % результат;
 • Максимально стислий термін підготовки документів і оформлення ліцензії;
 • Найкраща цінова пропозиція ;
 • Працюємо по всій території України;

Звертайтеся, і ми гарантовано досягнемо бажаного Вами результату!

 

Відповіді на найпопулярніші питання

Підкажіть будь ласка чи можливе отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном без наявності іноземного партнера?

Для оформлення ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном обов’язковою умовою є наявність іноземного контрагента та підписаний з ним зовнішньоекономічний договір.

Якщо у мене з’явився додатковий контрагент чи маю я оформлювати нову ліцензію безпосередньо на нього?

Ні, оформлення нової ліцензії не потрібно. Відомості про нового контрагента вносяться в ліцензійну справу як доповнення.

Відгуки та коментарі

(4.8 з 5 - 5 відгуків)
Читати далі
Дмитрий
11/05/2018

Доброго дня! Планируем запустить направление по трудоустройству (для моряков). Договор с иностранными компаниями должен быть до подачи документов в Министерство для получения лицензии?

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Здравствуйте, Дмитрий, для получения такой лицензии Вам необходимо взять у работодателя выписку о регистрации компании( нотариальная копия, апостиль или консульская легализация зависит от страны), договор о сотрудничестве , проект трудового договора, нотариальную коллективного договора или справку об его отсутствии справку о наличии суден у работодателя.

Олеся
5
27/04/2018

Очень благодарна юристам Юстикона! Большие профессионалы и просто очень хорошие люди!!!

Татьяна
5
23/04/2018

Дуже задоволена співпрацею.Дуже дякую.І особливо велике дякую Бойко Тамарі .Молодці.Все вчасно.

Антон
5
20/04/2018

Хочу висловити подяку компанії Юстикон за допомогу в отриманні ліцензії на працевлаштування за кордоном. Персональна подяка Бойко Тамарі Ігорівні, як професіоналу своєї справи) Рекомендую всім користуватися послугами саме цієї юридичної компанії)

Evro Dosvid
5
19/04/2018

Добрый день. Заказали приглашение для годовой польской визы 10.01.18. Ждали 2 месяца,в итоге из-за изменений в законодательстве приглашение вовремя не вышло,т.к необходимо было прилагать диплом,а у клиента его не было. Менеджер Тамара всегда вела себя корректно и переживала по этому поводу не меньше чем клиент. Деньги вернули в течении суток. Понимаем,что с этими изменениями могут быть разного рода сюрпризы,но Тамара очень быстро и честно решила эту не приятную ситуацию. Спасибо!

Юлия
19/04/2018

Здравствуйте, подскажите пожалуйста что необходимо для открытия ООО и дальнейшего оформления лицензии на посредничество в трудоустройтве? А также стоимость

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Здравствуйте. Для открытия ООО Вам необходимо будет предоставить только паспорт и идентификационный код, все остальное сделают наши юристы. Для получения лицензии необходимо: -выписку с Эдрпоу, банковские реквизиты, контактный телефон и почта , копия договора аренды офиса. Эти документы нужны от украинской компании. - от иностранного контрагента необходимо : выписку о регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон и почту, а также лицензию, если она предусмотрена в стране иностранной компании. Стоимость открытия ООО 2500грн (если один учредитель, если больше - + 500грн за каждого учредителя) Стоимость лицензии-4500грн + 1762грн госпошлины

Ольга
05/04/2018

Здравствуйте, подскажите пожалуйста что необходимо для открытия ООО и дальнейшего оформления лицензии на посредничество в трудоустройстве? А также стоимость

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Здравствуйте. Для открытия ООО Вам необходимо будет предоставить только паспорт и идентификационный код, все остальное сделают наши юристы. Для получения лицензии необходимо: -выписку с Эдрпоу, банковские реквизиты, контактный телефон и почта , копия договора аренды офиса. Эти документы нужны от украинской компании. - от иностранного контрагента необходимо : выписку о регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон и почту, а также лицензию, если она предусмотрена в стране иностранной компании. Стоимость открытия ООО 2500грн (если один учредитель, если больше - + 500грн за каждого учредителя) Стоимость лицензии-4500грн + 1762грн госпошлины.

Анонім
4
06/03/2018

Пользовался услугами компании по оформлению лицензии на трудоустройство. Не смотря на все проблемные моменты юристы смогли качественно и вовремя решить вопрос. Спасибо!

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Рады были помочь. Обращайтесь!

Ігор
28/12/2017

Доброго дня! Напишіть, будь ласка, чи можливо у Вас отримати ліцензію на працевлаштування в Німеччині, маючи тільки відкритий ФОП і підписаний договір оренди офісу! Дякую!

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Доброго дня, Ігор. Ми можемо Вам допомогти з отриманням ліцензії.

Любов Тарасівна
09/10/2017

Доброго дня. Потрібна допомога в оформленні ліцензії.

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Доброго дня, надайте будь ласка контактний емейл або номер телефону , або конкретизуйте питання.

Юра
28/06/2017

Добрий день, 4000 грн. це ціна за ліцензію чи за Ваші послуги?

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Добрий день, від 4000 грн-це вартість наших послуг. Державний платіж( сплачується після отримання ліцензії) складає 1684 грн і в суму 4000 грн не входить.

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти

Пов'язані послуги