goup

Ліцензія на охоронну діяльність

Швидко, без зайвих питань оформимо для Вас ліцензію на охоронну діяльність.

Перевір підстави для оформлення ліцензії онлайн

 • Максимально швидко-10 р.д.
 • Гарантія 100%
 • Навчання охоронців.
 • Оформлення ВСІХ довідок.

Замовте зараз: +380(98)1000-176

Завдання

Основна діяльність Вашої компанії пов'язана з наданням послуг із забезпечення недоторканості, і цілісності майна цивільних і юридичних осіб, а також здійснення їх фізичного захисту?

Ваша компанія за умовами конкурсу набула право на здійснення охорони державних об'єктів, таких як музеї, державні установи, об'єкти підвищеної небезпеки?

Оптимальне рішення

Перше, з чого Вам потрібно почати, - це оформити ліцензію на охоронну діяльність.

Охоронна діяльність – це надання послуг з охорони власності та громадян.

Суб'єкт охоронної діяльності - суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює охоронну діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії.

ВАЖЛИВО

 • Ліцензію на охоронну діяльність видає тільки Міністерство внутрішніх справ України.
 • Ліцензія видається у паперовому вигляді лише за клопотанням ліцензіата, за загальним правилом запис про отримання ліцензії заноситься в ЄДРПОУ;
 • Ліцензія видається тільки при наявності персоналу, який відповідатиме вимогам законодавства.
 • Після прийняття рішення щодо видачі ліцензії справляється державне мито у розмірі одного прожиткового мінімуму працездатної особи ( станом на 1.12.2017 року- 1762 грн).
 • Строк дії ліцензії - необмежений.
 • Згідно Ліцензійних умов здійснення охоронної діяльності для кожної філії або відокремленого підрозділу суб'єкта ліцензування (одержувача ліцензії) необхідно в обов'язковому порядку оформити копію ліцензії.

Оформивши ліцензію на здійснення охоронної діяльності, Ви отримуєте ряд певних можливостей і переваг:

 • Абсолютно законно здійснювати і реалізовувати свою професійну діяльність.
 • Можливість приймати участь в тендерах на право надання охоронних послуг, як приватних, так і державних об'єктів.
 • Бути конкурентоздатними на ринку подібних послуг.

Оформлення ліцензії на охоронну діяльність - це трудомістка і клопітка процедура, що вимагає від заявника наявність практичних і теоретичних знань в області ліцензування охоронної діяльності.

Переваги роботи з нами

 • Увесь об'єм роботи з оформлення і розробки необхідних документів ми беремо на себе.
 • Вигідна вартість послуг, без додаткових платежів.
 • Максимально стислий строк отримання ліцензії в паперовому вигляді.
 • Відсутність потреби особистої присутності і спілкуванні з державними службовцями.
 • Все, що потрібне від Вас, - це мінімальний пакет документів

Звертайтеся, і ми гарантовано досягнемо бажаного Вами результату!

 

Докладний опис послуги

Законами України «Про охоронну діяльність» № 4616-17, «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-19 послуги з охорони громадян і власності, віднесені до тих видів діяльності, які підлягають обов'язковому ліцензуванню.

Постановою Кабінету міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення охоронної діяльності» визначений ряд вимог, яким повинні відповідати суб'єкти господарської діяльності, що бажають отримати ліцензію на надання послуг з охорони громадян і власності.

ВАЖЛИВО

Наявність в штаті суб'єкта охоронної діяльності, його філії, іншого відособленого підрозділу фахівця з організації охорони, що відповідає наступним вимогам є обов’язковою умовою:

 • вища освіта і стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, Служби безпеки України або стаж не менше трьох років на командних посадах стройових частин і учбових закладів Збройних Сил України, на посадах середнього і старшого начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів України, і відомчої воєнізованої охорони;
 • вища освіта і стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відособленого підрозділу) суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років або стаж не менше трьох років на посадах, відповідальних за напрям охорони;
 • вища юридична освіта і стаж роботи за фахом в охоронній діяльності не менше трьох років

В штаті суб’єкта охоронної діяльності мають бути охоронники, які відповідають кваліфікаційним вимогам:  дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку;

 • що пройшли відповідне навчання або професійну підготовку;
 • не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічного захворювання, алкоголізму або наркоманії;
 • не мають непогашеної або не знятої судимості за скоєння умисних злочинів;
 • відсутність обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків відсутність обмежень, встановлених судом з виконання покладених на них функціональних обов'язків.

Процес оформлення ліцензії на здійснення охоронної діяльності є комплексом складних і «трудомістких» процедур, які вимагають від ліцензіата певних знань і навичок, а головне, часу.

Проблеми з якими стикаються здобувачі ліцензії :

 • Великий об’єм необхідних документів;
 • Невідповідність штату охорони  кваліфікаційним вимогам;
 • Неправильне заповнення необхідних справок , форм та відомостей;
 • Великі черги в органі ліцензування та скорочені години прийому документів на отримання ліцензії.
 • Відмова органу ліцензування у видачі ліцензії

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи багаторічний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з оформлення ліцензії на здійснення охоронної діяльності.

ВАЖЛИВО

Здійснення охоронної діяльності без ліцензії, передбачає адміністративну відповідальність.

Для оформлення ліцензії на провадження охоронної діяльності суб’єкт ліцензування подає та /або надсилає поштою до Міністерства внутрішніх справ України (вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ – 01601) наступні документи:

 • Заяву про отримання ліцензії (Додаток 1 до постанови № 960);
 • Список персоналу охорони (Додаток 2 до постанови № 960);
 • Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності (Додаток 3 до постанови № 960);

Всі подані ліцензіатом документи в Міністерство внутрішніх справ повинні бути підписані, пронумеровані, та скріплені (за наявності) печаткою.

Вказаний перелік документів є вичерпним і вимога органу ліцензування щодо надання додаткової інформації та або документів є незаконною.

Орган ліцензування (МВС) розглядає надісланий пакет і виносить рішення протягом 10-ти робочих днів

ВАЖЛИВО

 • Ліцензія видається у паперовому вигляді лише за клопотанням суб’єкта господарювання;
 • Після прийняття рішення, наказ публікується на сайті МВС.

Після прийняття ліцензійною комісією рішення про видачу ліцензії на провадження охоронної діяльності ліцензіат в обов’язковому порядку повинен сплатити державне мито за видачу ліцензії.

ВАЖЛИВО

 • Плата за видачу ліцензії вноситься заявником тільки після опублікування наказу на сайті МВС.
 • Розмір держмита за отримання ліцензії становить розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії
 • Сплата держмита за видачу ліцензії вноситься заявником не пізніше 10 р. д. з дня опублікування наказу на сайті МВС про прийняте рішення.
 • Несплата держмита в визначений законом строк є підставою для анулювання ліцензії.

Законодавство

 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
 • Закон України «Про охоронну діяльність»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення охоронної діяльності»

Вартість стандартного пакету послуг

Ліцензія на охоронну діяльність Стандартні строки: від 15 робочих днів від 5 000 грн

Переглянути весь прайс-лист

Що входить у стандартний пакет послуг

 • консультації з питань оформлення ліцензії на охорону діяльність;
 • підготовка інформації про наявність матеріально-технічної бази і персоналу;
 • представництво інтересів клієнта при поданні необхідного пакета документів в орган ліцензування;
 • отримання ліцензії.

Супутні послуги

 • Отримання кваліфікації «ОХОРОНИК»;
 • Сертифікат психіатра;
 • Сертифікат нарколога;
 • Довідка від терапевта;
 • Довідка про відсутність судимості;

Порядок оформлення ліцензії на охоронну діяльність

 • Підготовка
  від 3 р.д.
  • консультації
  • формування пакета документів  
 • Подання документів в Міністерство внутрішніх справ України
  від 10 р.д.
  • подання документів в МВС
  • моніторинг процесу з питання оформлення ліцензії
 • Отримання ліцензії та сплата держ. мита
  від 2 р.д.
  отримання ліцензії

Перелік документів, необхідних для оформлення ліцензії на охоронну діяльність

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява про отримання ліцензії Оригінал
2 Виписка з ЄДРПОУ Оригінал/ Копія, завірена печаткою підприємства
3 Перелік персоналу охорони Оригінал
4 Трудова книжка фахівця з організації охорони Копія, завірена печаткою підприємства
5 Виписка із послужного списку фахівця з організації заходів охорони Копія, завірена печаткою підприємства
6 Довідка про відсутність судимості на фахівця з організації заходів охорони та охоронників Копія, завірена печаткою підприємства
7 Диплом про вищу освіту фахівця з організації заходів охорони Копія, завірена печаткою підприємства
8 Медична довідка про проходження психіатричного огляду форми 122-2/о для фахівця з організації охорони та охоронників Копія, завірена печаткою підприємства
9 Сертифікат про проходження наркологічного огляду форми 140/о для фахівця з організації охорони та охоронників Копія, завірена печаткою підприємства
10 Висновок попереднього медичного огляду форми 123/о на фахівця з організації заходів охорони та охоронників Копія, завірена печаткою підприємства
11 Паспорти охоронників Копія, завірена печаткою підприємства
12 Трудові договори на охоронників Копія, завірена печаткою підприємства
13 Свідоцтва про присвоєння робочої кваліфікації «Охоронник» Копія, завірена печаткою підприємства
14 Опис Оригінал 2 екземпляри
15 Довіреність на представника Оригінал

* Ю - Юстікон, К - Клієнт

Відповіді на найпопулярніші питання за послугою "Ліцензія на охоронну діяльність"

Підкажіть, мені, будь ласка, якщо я ФОП чи можу я оформити ліцензію на охоронну діяльність?

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №960 охоронну діяльність можуть провадити юридичні особи, а також фізичні особи - підприємці.

Доброго дня, підкажіть будь ласка, якщо у нашої компанії є філія в іншому місті чи потрібно отримувати ліцензію за місцем провадження діяльності?

Отримувати окрему ліцензію на кожну філію не потрібно,  необхідно оформити копію ліцензії для кожної філії.

Підкажіть будь ласка чи обов’язкова наявність фахівця з організації охорони, та чи необхідним є сформований штат охорони на момент оформлення ліцензії?  

Вам в обов’язковому порядку необхідно мати фахівця з організації охорони, який відповідатиме наступним вимогам:

вища освіта і стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, Служби безпеки України або стаж не менше трьох років на командних посадах стройових частин і учбових закладів Збройних Сил України, на посадах середнього і старшого начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів України, і відомчої воєнізованої охорони;

вища освіта і стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відособленого підрозділу) суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років або стаж не менше трьох років на посадах, відповідальних за напрям охорони;

вища юридична освіта і стаж роботи за фахом в охоронній діяльності не менше трьох років.

Наявність сформованого штату охорони на момент отримання ліцензії не є обов’язковою умовою.

Відгуки та коментарі

Анастасія
16/02/2018

Доброго дня! У вас на сайті в переліку документів ви вказуєте такий пункт "Довідка про відсутність судимості на фахівця з організації заходів охорони та охоронників", але в Наказі МВС України від 01.08.2017 №666 така довідка не зазначається в п. 7 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адмін послуги, тобто для отримання ліцензії. Та згідно до "Ліцензійних Умов провадження охоронної діяльності" така довідка потрібна тільки при прйнятті в штат персонала охорони. Питання: так потрібна ця довідка чі ні?

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Доброго дня, в адміністративній картці не зазначено, що така довідка необхідна, але на практиці, для отримання ліцензії довідка потрібна.

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти

Пов'язані послуги