goup

Консульська легалізація

Замовте зараз: +380(98)1000-176

Докладний опис послуги

Консульська легалізація офіційних документів – це процедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ, з метою використання його за кордоном.

Метою консульської легалізації є забезпечення гарантії органам держави, де документ буде використовуватися, в тому, що документ є дійсним і оформлений відповідним чином.

 

ПРИМІТКА


Під офіційним документом слід розуміти письмове підтвердження фактів та подій, що мають юридичне значення, або з якими чинне законодавство пов’язує виникнення, зміну або припинення прав і обов’язків фізичних або юридичних осіб.

Консульська легалізація здійснюється уповноваженим працівником Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, Представництв Міністерства закордонних справ на території України або консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України.


 

ВАЖЛИВО

Департамент консульської служби МЗС України приймає на консульську легалізацію:

  • оригінали дипломів про вищу та середню спеціальну освіту міжнародного зразка, виписок із залікових відомостей, дипломів Вищої атестаційної комісії України проходять процедуру легалізації безпосередньо в Департаменті консульської служби МЗС України при поданні їх представником навчального закладу, який видав документ, та за наявності листа-звернення навчального закладу, засвідченого в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, до сфери управління якого належить навчальний заклад. У цьому випадку робиться напис "Цей документ легалізовано в Департаменті консульської служби МЗС України";
  • архівні довідки, які видаються архівними підрозділами Державного комітету архівів України та відомчими архівами, надсилаються до Департаменту консульської служби МЗС України у відповідь на запити закордонних дипломатичних установ України або дипломатичних представництв іноземних держав в Україні і легалізуються. На таких документах робиться напис "Цей документ легалізовано в Департаменті консульської служби МЗС України";
  • оригінали: свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану; довідок органів реєстрації актів цивільного стану;
  • інші офіційні документи після нотаріального засвідчення їх копій та оформлення Міністерством юстиції України.
    Звертаємо Вашу увагу на те, що Департамент консульської служби МЗС не проставляє легалізацію на тих документах, які складені на території інших країн. Легалізація подібних документів можлива в консульському відділі посольства країни, яка знаходиться на території України (тільки після цього ставиться печатка МЗС) або в консульстві України, що знаходяться в країні видачі документів.

 

ПРИКЛАД


Документи, які були видані органами реєстрації актів цивільного стану на території України після 1991 року і надалі використовуватимуться за кордоном, легалізуються у Міністерстві закордонних справ України в оригіналі після засвідчення у відділах реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції згідно з Правилами заповнення бланків актових записів цивільного стану та свідоцтва, що видаються на підставі вчинених актових записів, у державних органах реєстрації актів цивільного стану в Україні.

Документи видані на території СРСР, тобто до 1991 року, подаються в нотаріально засвідчених копіях до Міністерства юстиції України для підготовки до консульської легалізації, після чого вони легалізуються у Міністерстві закордонних справ України.

Кінцевим етапом буде консульська легалізація документа у посольстві або консульстві тієї держави, де документ має бути представлений. Тобто, якщо громадянин виїжджає на постійне місце проживання до Єгипту, то останньою печаткою на документі має бути печатка посольства Єгипту в Україні.


 

 

ВАЖЛИВО

Консульській легалізації підлягають лише ті офіційні документи, що видані за участю органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.
Легалізація в установленому порядку документа надає йому право на існування в міжнародному обігу.

ПРИКЛАД


Документ, призначений для дії на території Єгипту, може бути використаний там лише після його відповідного оформлення в Міністерстві юстиції України та Міністерстві закордонних справ України, а після цього консульською установою Єгипту в Україні.

Така процедура легалізації документа є недосконалою:

Документ, який пройшов таку складну процедуру оформлення, є дійсним лише для тієї держави, консульською службою якої він був оформлений, в даному випадку, в Єгипті.


 

Законодавство

Інструкція про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затверджена наказом Міністерства закордонних справ України від 04.06.2002 № 113 та зареєстрована в Мін’юсті 26.06.2002 за № 535/6823.

Вартість стандартного пакету послуг

Консульська легалізація

Переглянути весь прайс-лист

Що входить у стандартний пакет послуг

  • Легалізація документів в МЗС
  • Легалізація документів в Міністерстві юстиції України
  • Легалізація в консульстві відповідної країни

Перелік документів необхідних, для отримання консульської легалізації

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 заява на вчинення консульської легалізації Оригінал
2 документ, який посвідчує особу Оригінал юридичні особи подають лист-звернення про вчинення консульської легалізації
3 документ, що легалізується Оригінал
4 доручення або інший документ, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника. Копія, завірена нотаріально

* Ю - Юстікон, К - Клієнт

Іншим способом оформлення документів для їх можливого використання за кордоном є проставлення апостилю, запровадженого Гаазькою Конвенцією, така процедура можлива у тому разі, коли країна приєдналася до Конвенції.

Слід зазначити, що процедура проведення консульської легалізації багатоступенева, досить складна і вимагає значних затрат. Тому радимо звернутися до спеціалістів нашої компанії і доручити цю справу професіоналам.

Відгуки та коментарі

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти