(093) 1000 176
(093) 1000 176
(098) 1000 176
RU r r
»
»
Про BONO

Про BONO

Наші клієнти
- ПРОЕКТ «#ProBono» 

probono-news.jpg

- КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ
Проект "#Probono" забезпечує можливість громадянам України отримати юридичну допомогу безкоштовно або за мінімальну винагороду.

Під юридичною допомогою розуміється юридична консультація, допомога в підготовці процесуальних і інших правових документів, представництво інтересів в судах з метою захисту прав і свобод людини, їх відновлення у разі порушення.
 
Проект «#ProBono» належить юридичній компанії «Юстікон», є внутрішньофірмовим проектом. До проекту можуть бути залучені виключно адвокати або юристи - співробітники компанії «Юстікон», і особи, що подали заявку на участь в проекті.

У проект «#ProBono» не входить інша діяльність, не пов'язана з безпосереднім застосуванням навичок адвокатів компанії.

 
- УМОВИ ПРОЕКТУ
1. Для участі в проекті необхідно подати заявку, надати копії документів, пов'язаних із справою. Заявка має бути заповнена від руки і підписана заявником з вказівкою дати і електронної пошти.
2. Прийом заявок здійснюється виключно поштою, через служби доставки або електронною поштою.
3. Заявник є відповідальною особою за достовірність поданої інформації в заявці і доданих документах.
4. Впродовж 10 днів з дня отримання усі заявки розглядаються і оцінюються компанією.
5. Компанія не уточнює причини недопущення заявки до проекту.
6. У випадку, якщо один заявник направив більше, ніж 1 заявку, компанія розглядає усі заявки з моменту їх отримання.
7. У випадку, якщо один заявник подав більше, ніж 1 заявку з одного питання, компанія оцінює і допускає до проекту останню за датою отримання заявку.
8. Заявникові надається право подавати заявки на участь в проекті «#ProBono» у необмеженій кількості.
9. Компанія гарантує збереження конфіденційності даних про заявника і інформацію про судові справи.
10. При розгляді заявок компанія залишає право за собою здійснювати перевірку викладених обставин.
11. Компанія гарантує відсутність привілеїв або обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних або інших переконань, статі, соціального походження, за мовними або іншими ознаками.
12. Компанія не несе відповідальність за заявки, що з незалежних від компанії причин не були доставлені поштою або службою доставки.
13. Після розгляду заявки, компанія приймає рішення про допуск заявки до проекту і закріплює за справою адвоката/юриста компанії «ЮСТІКОН».
14. Компанія залишає за собою право не уточнювати причини заміни адвоката/юриста.
15. Компанія повідомляє заявника про результат розгляду кожної заявки електронною поштою.
16. Адвокати/юристи проекту «#ProBono» ведуть переговори із заявки тільки із заявником або представником від імені заявника.
17. Заявка без вказівки місця проживання, електронної пошти, не підписана автором визнається анонімною і розгляду не підлягає.
 
- ХТО МАЄ ПРАВО ПОДАТИ ЗАЯВКУ?
Подати заявку на участь в проекті «#ProBono» мають право:
1. Фізичні особи, що досягли повноліття.
2. Юридичні особи.

Від заявника потрібно:
  • скарга, що відноситися до однієї з практик, допущених до проекту «#ProBono»;
  • особисто від руки викласти суть скарги, що заслуговує на увагу і, на думку заявника, припускає успішний результат, російською або українською мовою.
  • скарга актуальна за термінами розгляду.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТУ «Pro Bono»

  Практики, що допускаються до проекту:

   Господарські спори
   Адміністративні спори
   Цивільні спори
   Трудові спори
   Сімейні спори
   Спадкові спори
   Земельні спори
   Спори у сфері нерухомості
   Податкові спори
   Повернення боргів


Практики, що НЕ допускаються до проекту:

   Корпоративне право
   Антимонопольне і конкурентне право
   Міграційне право
   Нерухомість, окрім спорів
   Будівництво, окрім спорів
   Земельне право, окрім спорів

 

 

 

Юридична компанія «ЮСТІКОН» залишає за собою право прийняти в проект «#ProBono» скаргу, що не допускається до проекту, у виняткових випадках, у тому числі за інвалідністю, у зв'язку з надзвичайним матеріальним утрудненням або ризиком фізичному здоров'ю людини.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ?

Компанія «ЮСТІКОН» приймає заявки на участь в проекті на паперовому носії або в електронній версії. Будь ласка, виконаєте наступні дії:

1. Роздрукуйте бланк заявки на участь в проекті #ProBono. *гіперпосилання для скачування*
2. Заповніть бланк заявки в повному об'ємі, підпишіть, поставте дату на останній сторінці.
3. Прикріпіть до бланка заявки копії документів, що відносяться до скарги.
4. Відправте заповнену і підписану заявку, а також усі документи за адресою:
ТОВ «ЮСТІКОН»
вул. Старовокзальна
18, м. Київ
 01032 
5. З 17 червня в проект #ProBono допускаються заявки на електронному носії. Відправте відскановані заявку і документи на електронну пошту проекту [email protected]

Звертаємо увагу на наступне:

Після отримання заявки, компанії необхідно 10 (десять) робочих днів, щоб розглянути і оцінити заявку з документацією. В цей час запити / звернення від Заявників відносно результату розгляду не приймаються.

У випадку, якщо отримана документація від Заявника не відповідає вимогам проекту, заявка не розглядається.

У зв'язку з великою кількістю заявок, що отримуються щодня, компанія не підтверджує отримання заявки і документів телефоном або електронною поштою.

 

Вгору